Uppgifter till mantalsskrivning

för ROMA och BJÖRKE socknar inlämnas före den 1 november 1940 för uppgifter avseende Roma till E. Svensson, Diskarve, för uppgifter avseende Björke till Sockerfabrikens kontor samt till Roma pastorsexpedition (för såväl Roma som Björke) . Blanketter för uppgift tillhandahålles hos ovannämnda. Felande uppgifter införskaffas genom polismyndigheterna och föranleder kostnader för den försumlige.
Roma och Björke den 7 oktober 1940.
Kommunala granskningsnämnderna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *