Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
Offentlig juniorfest var söndag e. m. anordnad av juniorföreningen. Festen, som hölls hos lantbr. Bohlin, Allekvia, rönte stor tillslutning och blev synnerligen lyckad. Efter gemensam sång inledde H. Bohlin med bibelläsning, bön samt några välkomstord. Sedan följde ett omväxlande program som sköttes av ungdomarna själva. Det var uppläsning av välkomstverser, som för tillfället författats, berättelse och dikten ”Jakob i Hebron”. En dialog utfördes samt sjöngos flera sånger. Även solosång utfördes. Alla bjödos också till ett rikligt dukat kaffebord. Ungd.-sekr. Nils Jacobs höll ett kraftigt ungdomsföredrag över ämnet: ”Vägen till lyckan” med Luk. 4: 42 som text.
Predikant E. Lindh avslutade med att påminna om två ord ur dagens predikotext, nämligen orden: ”Kommen — Gån!” Genom kollekt inkom till juniorernas mission kr. 29: 76 samt genom kaffeserveringen till juniorverksamheten på platsen kr. 29: 65.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *