Landsbygden. Linde.

LINDE.
Extra kommunalstämma med Linde kommun hölls i lördags e. m. under ledning av vice ordföranden E. Danielsson, Stora Hässelby. Följande ärenden föredrogs och behandlades.
Rörande frågan om kommunens uppdelning i ett eller flera distrikt för den blivande folkräkningen beslöts att bilda ett distrikt.
Till kommunalombud vid mantalsskrivningsförrättningen valdes Carl Sandkvist och H. Stengård med E. Danielsson och 0. Olsson som suppleanter.
Till ordförande i granskningsnämnden utsågs kyrkoherde Olov Havren.
Föredrogs en vidlyftig utredning med förslag om nyordning av polisdistrikten, varom infordrats yttrande. Efter en stunds överläggning beslöt stämman att göra det uttalandet, att Linde kommun fortfarande måtte komma att tillhöra i Hemse distrikt. Detta ansågs ur flera synpunkter fördelaktigast. Rörande Lojsta kommun så hade ingen något emot att densamma tillhörde samma distrikt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *