Jordfästningar.

En anslående sorgehögtid förekom på måndagen i Hejdeby kyrka, då stoftet efter lantbrukaren Viktor Pettersson, Norrbys, vigdes till den sista vilan.
Innan sorgetåget begav sig till kyrkan hölls i hemmet en andaktsstund, varvid kyrkoherde Enwall förrättade bön och en psalm sjöngs.
Kistan inbars i kyrkan under tonerna av Chopins sorgmarsch, och när denna förtonat utförde på ett gripande sätt den avlidnes son ett flöjtsolo, Schuberts Ave Maria, varvid han ackompanjerades av fru Modigh från Visby. Jordfästningen förrättades av kyrkoherden, som också talade tröstens ord till de sörjande.
En stor mängd släktingar och vänner till den avlidne följde honom på hans sista färd, därom vittnar bl. a. den rikliga blomstergärden. Bland kransarna märktes en från kyrkorådet, som den avlidne under sin livstid tillhörde. Den nedlades av kyrkoherden, som därvid också tackade honom för de tjänster han gjort Hejdeby församling. Vid graven talade också den avlidnes förre granne Viktor Jacobsson, tidigare i Bolarve nu i Visby, och en systerdotter, fröken Johansson från Visby, framförde ett sista tack och farväl från släktingarna. Till sist lyste officianten frid över graven.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1940
N:r 252

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *