Gotlands scoutdistrikt.

Den 2-3 nov. blir det vargungeledarnas tur att ha kurs. En av Sveriges scoutförbunds instruktörer, kamrer Lave Edstrand, kommer nämligen då till Visby för en week-endkurs för ledare av de yngsta inom scoutarbetet, vargungarna. Till dessa instruktioner äro såväl kvinnliga som manliga ledare välkomna. Kursen börjar kl. 19,45 på lördagskvällen och kl. 9,00 på söndagen samt beräknas vara slut kl. 17. Kursavgiften är 1 kr. Anmälningar ställas till Gotlands scoutdistrikt, Visby, och böra vara distriktssekreteraren tillhanda senast den 23 okt. 1940. Även icke scout- eller vargungeledare få deltaga. Cirkulär om kursen ha tillställts samtliga kårchefer. Vidare meddelanden kommer att lämnas i pressen ung en vecka före kursens början.

Scoutledarkursen i Fårösund.
Anmälningstiden till Fårösundskursen utgår på söndag (den 6/10). De, som ämna deltaga men ännu inte insänt anmälan, böra alltså göra detta omedelbart. Kursavgiften är, som förut meddelats, 3 kr. och i avgiften ingår kostnaderna för mat och logi under kursens första del: den 12.13 okt.
Sainling till kursen sker vid Heltungs, 1,7 km. söder Bunge kyrka.
Sovsäck eller filt, matbestick, tallrikar, mugg eller kopp, toalettsaker, papper och penna böra medföras av vadd deltagare.
G. Hörling.
Distriktssekreterare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *