Födelsedagshyllningar.

I söndags fyllde lantbrukare Th. Råtelsson, Olsvenne i Näs, sextio år, och blev hjärtligt hyllad. I arla morgonstund fick jubilaren av släkten mottaga en vilstol och under dagens lopp kommo ytterligare presenter och blommor från olika håll.
På e. m. gav sextioåringen middag i sitt hem för släkt och vänner och blev då föremål för ytterligare hyllningar.

Nittio år fyllde på tisdagen Dalhems sockens äldsta innevånare, fru Vendela Nilsson, Räkarve.
Fru Nilsson, som trots sin höga ålder alltjämt är förhållandevis pigg och kry — endast synen är försvagad — firade födelsedagen på Gotlands Sjukhem, där hon numera vistas. Många gratulanter infunno sig där under dagens lopp. Sålunda uppvaktade Dalhems unga kyrkliga syförening med en vacker blomsteruppsats, och en deputation från släkt och vänner överlämnade en subskriberad penninggåva. Även många enskilda vänner kommo ihåg ”födelsedagsbarnet” med blommor och presenter av skilda slag.

På sin sjuttiofemårsdag i dag har direktören för Levide mejeri A.-B. Anton Lingström, Leves i Levide, fått mottaga hjärtliga hyllningar, varvid bl. a. representanter för mejeristyrelsen uppvaktat med blommor samt en skrivbordsuppsats av marmor, en gåva från styrelse och revisorer, och vidare har styrelsen för Gotlands ångverksägares brandstodsförening gratulerat med presentkort. Blommor i mängd och telegrafiska lyckönskningar har jämväl kommit jubilaren till del under dagens lopp. I afton har han inbjudit ett antal gäster till middag i sitt hem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 Oktober 1940
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *