Åter en skeningsolycka.

Vid niotiden i morse inträffade åter en skeningsolycka på den gotländska landsbygden denna gång i Ekeby.
Lantbrukaren Gunnar Pettersson, Sanda i Ekeby, körde med parhästar alldeles utanför sitt hem, då hästarna skrämdes av en bil och satte av i vilt sken. Då hr .Pettersson såg, att han icke skulle kunna få håll på hästarna, kastade han sig av vagnen men föll därvid så olyckligt, att han slog huvudet. i vägen. Han blev liggande medvetslös med blodet strömmande ur näsa och öron, varför tillskyndande personer genast styrde om, att han i ambulans fördes till lasarettet.
Man misstänker, att hr Pettersson fått ett brott på skallbasen, men skadan torde icke innebära någon överhängande livsfara.
Hästarna blevo ganska snart fasttagna och ha icke skadats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *