Från landsbygden. Buttle.

BUTTLE, 1 april.
Årets första ord. kommunalstämma hölls härstädes igår, då kommunal- och fattigkassans samt sockenmagasinets räkenskaper för 1912 granskades och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i valnämden utsågos skoll. H. Broné, landtbr. P. Hägg i Nygårds, Th. Levin i Velinge samt Alfr, Appelkvist i Altheime.
Suppleanter blefvo landtbr. Alfr. Pettersson Buttlegårda samt J. Jacobsson i Velinge.
Ett hastigt dödsfall har inträffat här, i det att en en som under dagen varit fullt frisk och ätit sin aftonmåltid tillsamman med öfriga husets medlemmar och därpå gått till hvila, därefter helt oförmodadt drabbades af en sjudom, troligen kramp, som framemot morgonen ändade hans lif. Här bekräftas åter sanningen af ordspråket: »Idag röd, i morgon död».
X.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 April 1913
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *