Nazisterna skola uppträda vid valen.

Nationalsocialistiska arbetarpartiet, d. v. s. lindholmsnazisterna, meddelar, att detsamma kommer att gå fram med egna listor såväl vid landstingsvalen inom länet som också vid stadsfullmäktigevalet i staden.
Till stadsfullmäktigevalen ha fastställts följande listor: i första val kretsen Gösta Harding, laborant, Arvid Lindström, maskinist, Harry Karlsson, vulkanisatör, och i andra valkretsen Agne Fohlström, bilreparatör, Fritz Ekroth, förman, Folke Ahlgren, maskintvättare.
Vid landstingsvalen bli listorna av följande utseende: i Visby stad Karl Thimgren, styckjunkare, Gösta Harding, laborant, i norra valkretsen Axel Jakobsson, ladugårdsförman, Stora Hästnäs, Yngve Ottosson, mjölnare Dalhem, Holger Ohlsson, kronojägare, Tingstäde, Helmer Larsson, lantbr., Anga, Fritz Cederqvist, inspektor, Stora Hästnäs, samt i södra valkretsen Nils Duse, lantbr., Burs, Helmuth Jakobsson, lantbr., Sproge.
Nationalsocialistiska partiet (Furugårdsriktningen) har hittills fastställt valsedel endast för landstingsmannavalet i norra valkretsen, medan det ännu icke har varit bestämt, huruvida partiet skall uppträda i ståden och i södra häradet. Listan för norra häradet har emellertid följande utseende:
Carl. Kihlén, kontraktsprost, Rute (suppl. Helge Erlandsson, jordbr.-arb. Ekeby), Gunnar Lindgren, jordbr.-arb., Hejdeby (Ivar Wigström, jordbr.-arb. Källunge), Anselm Thulin, jordbrukare, Hejdeby (Enoch Bolin, byggmästare, Källunge), Bertil Nilsson, målare, Barlingbo (Johannes Eklund, jordbr., Follingbo), Ely Carlsson, fjärdingsman, Fole, (Albin Ekström, slaktare, Fole), Henning Bergström, byggnadsarb., Ekeby (Hambus Klintberg, småbrukare, Källunge), Henning Ericsson, jordbrukare, Källunge (Arvid Pettersson, jordbrukare, Endre), Ivar Jacobsson, jordbr., Viklau (Johan Glifberg, iordbr., Fole). Partibeteckningen blir både för lindholmare och furugårdare »Nationalsocialisterna».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Det överklagade beslutet upphäves.

Länsstyrelsen har nu meddelat utslag på de besvär Viktor Jacobsson i Änge och Theodor Pettersson, Sigsarve, anfört över Viklau församlings beslut vid extra kyrkostämma den 28 aug. i år att för en kostnad ej överstigande 400 kr. elektriskt ljus skulle införas i 3 rum och köket i lärarens bostad samt i ett rum uti lärarinnans bostad jämte hallen och köket därstädes ävensom i slöjdsalen med en lampa. Klagandena hade yrkat undanröjande av berörda beslut såsom icke i laga ordning tillkommet. Länsstyrelsen har upphävt det överklagade beslutet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Barnamord.

Pigan Johanna Thorson, 21 år gammal i tjenst hos skolläraren Broberger i Wiklau, framfödde fredagen den 11:te dennes ute i ladugårdshuset ett lefvande flickebarn, hvilket hon strax derpå afdagagatog och undandolde. Öfverväldigad af samvetsqval öfver sitt brott har hon sedan bekänt detsamma för församlingens pastor och 2:ne husbönder, hvarefter hon tisdagen den 22 Februari införpassades till cellfängelset för undergående af ransakning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Februari 1876
N:r 15

Folkhögskolan.

20 sökande, de flesta från medlersta och södra Gotland, hafva före 1 Februari anmält sig vilja begagna undervisningen instundande höst. De komiterades närmaste bestyr är nu att söka skaffa skolan tak öfver hufvudet. Hittills hafva följande lokaler anmälts: 1) Hexarfve i Ekeby; 2) Nickarfve i Hejdeby; 3) Sixartve i Wiklau; 4) Gellungs i Westkinde. Att denna senare frågas icke obetydliga vigt upfattas äfven af allmänheten, kan inges af den i dagens nummer synliga, insända artikeln i ämnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Fransson, Sven Lars Vilhelm, Elektriker.

Högbro skytteförening.
Björke, Romakloster. Född den 21 oktober 1921 i Viklau församling. Föräldrar: Ragnar Fransson o. h. h. Hildur f. Hägg. Gift 1943 med Signe Lagesson. Medlem i föreningen sedan 1936. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Högbro skytteförening.

Dödsfall Anna Elisabet Johanna Wahlberg

Vår kära moder Änkefru Anna Elisabet Johanna Wahlberg insomnade tisdagen den 22 nov. kl. 7,45 f. m. 81 år, 1 mån., 10 dag. gammal, innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad.
Wiklau den 23 nov. 1932.
Barn och Barnbarn.

Säll den, som klädd och redo står,
när livets aftonklocka slår;
vid hyddans famn, från livets strid,
han ingår i sin Faders frid.
Sv. ps. 475 v. 1.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Fastighets- o. Lösöreauktion i Viklau.

Fredagen den 18 nov. kl. 10 f. m. låter Johan Pettersson, Tuna, Viklau genom offentlig auktion försälja: sin fastighet vid Tuna i Viklau jämte alla yttre och inre inventarier varav nämnes: Kreatur: 2 kraftiga dennerhästar (1 sto 16 år och en vallack 10 år), 4 kor, 6 st. ungnöt, 1 grissugga, 2 halvstora grisar. Redskap: 2 arbetsvagnar, lastvagn, lastdragare, fjädervagn, ea mindre gigg med kullager, åkkärra, 2 par arbetskälkar, enbetskälkar, kälkrack, 2 resslädar, selar för par och enbet, mt skopa, plogar, harvar, ringvält, kultivator, skumplog, bethacka »Ideal» ny, stubbrytare, hackelsemaskin, slåtter- och såninggsmaskiner, hästrälsa, sladdar, albionkvarn, spånbänk, potatisrivare, korntinare, sädestriör, vindmaskiner, magasinskärra, diverse såsom skopor och spadar, kättingar, ridsadel, fäll, slipstenar, mjölkflaskor, mjölkkärra, fyrkantvirke, spån, bräder, snickarevirke, täckdikningsrör, hö, halm och foderbetor m. m. Inre såsom: antikt större skåp, nattlåda, väggspegel, skåp, rundbord, gungstol, skrivbord, stolar, sängar, byråar, ljuskrona, ett större bord med polerad stenskiva, linne m. m., m. m.
KL. 1 e. m. utbjudes fastigheten innehållande c:a 150 tnl. därav 30 tnl. åker, 4 tnl. myr. och 30 tal. odlingsbar mark, skog utöver gårdens behov, bra åbygggnader. Utbud i tre lotter och sedan i sin helhet.
Betalningsanstånd & lösöret för godkände köpare till den 1 juli 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma år till fullo betald. Villkor en för fastigheten som bliva förmånliga tillkännagivas före utropet.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Smedberg, Johan Nestor, Lantbrukare.

Bjärges skytteförening.
Prästbåtels, Box 59, Bjärges. Född den 26 juni 1915 i Viklau församling. Föräldrar: Axner Smedberg o. h. h. Emma f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1930 v. Ordförande 1938, ordförade sedan 1939. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944
Bjärges skytteförening

Gustafsson, Evert Leroy, Lantarbetare.

Bjärges skytteförening.
Sigsarve, Viklau, Bjärges. Född den 10 september 1907 i Stånga församling. Föräldrar: Karl Gustafsson o. h. h. Hilma f. Johnsson. Gift 1934 med Florence Larsson. Medlem i föreningen sedan 1926. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944
Bjärges skytteförening

Fastighets- o. Lösöreauktion i Viklau.

Fredagen den 18 nov. kl. 10 f. m. låter Johan Pettersson, Tuna, Viklau genom offentlig auktion försälja: sin fastighet vid Tuna i Viklau jämte alla yttre och inre inventarier varav nämnes: Kreatur: 2 kraftiga ardennerhästar (1 sto 16 år och en vallack 10 år), 4 kor, 6 st. ungnöt, en grissugga, 2- halvstora grisar. Redskap: 2 arbetsvagnar, lastvagn, lastdragare, fjädervagn, en mindre gig g med kullager, åkkärra, 2 par arbetskälkar, enbetskälkar, kälkrack, 2 resslädar, selar för par och enbet, mullskopa, plogar, harvar, ringvält, kultivator, skumplog, bethacka »Ideal» ny, stubbrytare, hackelsemaskin, slåtter- och såningsmaskiner, hästräfsa, sladdar, albionkvarn, spånbänk, potatisrivare, korntinare, sädestriör, vindmaskiner, magasinskärra, diverse såsom skopor och spadar, kättingar, ridsardel, fäll, slipstenar, mjölkflaskor, mjölkkärra, fyrkantvirke, spån, brärder, gnickarevirke, täckdikningsrör, hö, halm och foderbetor m. m. Inre såsom: antikt större skåp, nattlåda, väggspegel, skåp, rundbord, gungstol, skrivbord, stolar, sängar, byråar, ljuskrona, ett större bord med polerad stenskiva, linne m. m. m. m.
Kl. 1 e. m. utbjudes fastigheten innehållande c:a 150 tnl. därav 30 tnl. åker, 4 tnl. myr, och 30 tnl. odlingsbar mark, skog utöver gårdens behov, bra åbyggnader. Utbud i tre lotter och sedan i sin helhet.
Betalningsanstånd å lösöret för godkände köpare till den 1 juli 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålleg tills densamma är till fullo betald. Villkoren för fastigheten som bliva förmånliga tillkännagivas före utropet.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 november 1932
N:r 263