Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 1-15 nov.) Ankomna fartyg: till Furillen: Den 2; ångf. Lübec, Ellerbrock, Stettin, tom; den 8; d:o Anos, Mattsson, Hälsingborg, d:r; d:o Gotland, Siebel, Lübeck, d:o; till Smöjen; den 5; skon, John, Hermansen, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Furillen: Den 1: ångf. Gotland, Siebel, Lübeck, kalksten; den 8; d:o Lübeca, Ellerbrock, d:o, d:o; den 9; d:o Gotland, Siebel, Bungenäs, tom; den 10; d:o Aros, Mattsson, Göteborg, kalksten; från Smöjen: den 6: skon. John Hermansen, Ronneby, kalksten.

Ankomna fartyg: till S:t Olofsholm: Den 2: ångf. Mercur, Pettersson, Sundsvall, bogserar pråm Jarl, Berg, Piteå, tom; den 3: ång. Nordkap, Schierhorn, Norrköping, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Oxelösund d:o; den 15: ångf. Thor, Hagström, Sundsvall, bogserar pråm Frode, Carlsson, Ljusne, tom.

Avgångna fartyg: från S:t Olofsholm: Den 6; ångf. Nordkap, Schierhorn, Lübeck, kalksten; d:o Mercur, Pettersson, Gävle, boserar pråm Jarl, Berg d:r, kalksten; den 7: d:o Alfa, Jansson, Härnösand, d:o; d:o Mecum, Österdahl, Gävle, d:o

Ankomna fartyg till Rutehamn: Den 2; ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, koks; mskon, Merry, Carlsson, Stockholm, st.-gods; d:o Nancy, Johansson, d:o, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Oskarshamn, tom; mgal. Folke, Edvardsson, Oxelösund, slagg; den 14; mskon. Minna, Spindel, Göteborg, sten; d:o Alice, Johansson, Stockholm, tom.

Avgångna fartyg; från Rutehamn: Den 3; ångf. Elinsborg, Svensson, Bungenäs, tom; mskon, Merry, Carlsson, Oskarshamn, cement; d:o Nancy, Johansson, Uppsala, d:o; den 12: d:o Merry, Carlsson, Stockholm, d:o; den 14; mgal. Folke, Edvardsson, d:o, d:o; den 15: mskon. Minna, Spindel, d:o, d:o; d:o Alice, Johansson, d:o, d:o;

Fårösundshamnarna (1-15 nov.) Ankomna fartyg till Bungenäs: den 1; ångf. Allenstein, Fetzer Memel, tom; bogs.-ångf. Uranus, Wikström, Sundsvall, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne, tom; d:o Gripen, Eriksson, Söderhamn, d:o; den 5: ångf. Elinsborg, Svensson, Kyllej, d:o; den 6: mfart. Malin, Bourgström, Gävle, d:o; den 9: skon. Eimsta, Eriksson, Stockholm, d:o; ångf. Gotland, Siebel, Kyllej, d:o; d:o Planet, Nilsson, Stockholm, styckegods; den 15: pråm T. B. 374 Lindgren, Söderhamn, tom; till Klintbrovik: den 1: mfart. Gunvor, Eliasson, Västervik, tom; den 6: pråm T. B. 380, Gustafsson, Gävle, d:o.

Avgångna fartyg: från Bungenäs: Den 3: bogs.-ångf. Minerva, Sikström,
Ljusne, boserar pråm T. B. 383, Lindqvist, Skutskär, kalksten; d:o Frode, Carlsson, Wallvik, d:o; den 6: bogs.-ångf. Uranus Wikström, Söderhamn, bogserar pråm T. B. 376, Sandström, Ljusne kalksten; d:o Gripen, Eriksson, Sandarne, d:o; den 9: ångf. Elinsborg, Svensson, Göteborg, d:o; d:o Allenstein, Fetzer, Königsberg, d:o: den 10: mfart. Malin, Bourgström, Oskarshamn, d:o; den. 13: ångf. Planet, Nilsson, Lübeck, d:o; den 14: d:o Gotland, Siebel Memel, d:o; den 15: skon. Elmsta, Eriksson, Sundsvall, d:o; pråm T. R 374, Lindgren;, Hernäs, d:o; från Klintbrovik: den 4: mfart. Gunvor, Eliasson Iggesund, kalksten; den 8: pråm T. B. 380, Gustafsson, Söderhamn, d:o.

Ankomna fartyg till Klintehamn: Den 21 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Nyköping tom; den 24: d:o Ete, Backman Stockholm v. Visby, styckegods; den 26; d:o Verner, Hansson, Visby, tom; den 3 nov.; d:o Erato, Karlsson, Stockholm v. Visby, salt; den 8: d:o Rut, Isaksson, Gävle tom; den 11: d:o Ete, Backman, Stockholm v. Visby styckegods; mkutt. Karl, Jonsson, Stockholm v. Visby, msegl. Svan, Sörensen. Gävle, tom; den 12: d:o Solvig, Vennberg, Ronneby, d:o.

Avgångna fartyg; från Klinhamn: Den 22 okt.: msegl. Svan, Sörensen, Södertelje, korn; den 24: d:o Ete, Backman, Borgsvik, styckegods; den 26: d:o Verner, Hansson, Stockholm, korn; den 6 nov.: d:o Erato, Karlsson, Burgsvik, salt; den 9: d:o Rut, Isaksson, Vejle, vete; den 12: d:o Ete, Backman, Burgsvik, styckegods den 13: d:o Svan, Sörensen Nyköping, spannmål; den 14: d:o Solvig. Vennberg Linköping, d:o.

Kappelshamnarna (1-15 nov,) Ankomna fartyg: till Storugns: Den 2: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 4: bogs.-ångf. Söderberg, Härnösand, bogserar pråm T. B. 338, Forslund d:o; d:o T. B. 382, Härdin, Örnsköldsvik, och d:o Garmer, Nilsson, Husum, tomma; mskon. Linnea, Björk. Stockholm, tom; den 10: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Sundsvall, bogserar
pråm Oaxen 38, Eklund, d:o, och d:o Oaxen 3, Sjöström, Härnösand, tomma; den 12: bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Södertälje.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 5: ångf. Komet, Nagel, Lübeck kalksten; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII Vesterlund, Norrsundet, bogserer pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, och d:o Oaxen 9, Engström, Stockholm, kalksten; den 9: mskon. Linea Björk, Halmstad, d:o; den 14: bogs.-ångf. Frej, Söderberg, Oxelösund, bogserar pråm T. B. 388, Forslund d:o, d:o Garmer, Nilsson, d:o, och d:o T. B. 382, Härdin. Härnösand, kalksten; bogs.-ångf. Oaxen IX. Jansson, Stockholm, bogserar pråm Oaxen 3. Sjöström, d:o, kalksten.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 1: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, Gävle, tomma; den 4: bogs.-ångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar pråm Box, Vesterberg, d:o, och d:o Fenja, Carlsson, d:o, tomma; den 8: bogs.-ångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, och d:o Oaxem 32, Dahlgren, Hornösand tomma; den 12: bogs.-ångf. Minerva, Sikström, d:o, bogserar pråm Bard, Pettersson, d:o, d:o T. B. 387. Carlsson, d:o, och d:o Gotland, Löfgren, Söderhamn. tomma.

Avångna fartyg: från Bläse: Den 8: bogs.-ångf. Viking, Magnusson, Husum, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, och d:o Menja, Mattsson, d:o, kalksten; den 10: bogs.-ångf. Balder, Ljungström Sundsvall, bogserar pråm Fenja, Carlsson, d:o, d:o Box, Westerberg, Vifstavarf, och den 14: d:o Oaxen 32, Dahlgren, Härnösand, kalksten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278

Lotsarnas hemvägsersättning.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att hemvägsersättning fortfarande t. v. skall utgå under år 1929 med 100 proc. förhöjning vad distanslotsning. Även för lotsning f lotsled eller tillfällig lotsled anses en ökning av hemvägsersättningen alltjämt nödvändig.
Lotsstyrelsen hemställer, att denna ökning för lotsplatserna på Gotland måtte bestämmas för Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser med 80 proc. innebärande en ökning jämfört med i år av resp. 10, 15, 20, 10, 20, 10, 15 och 10 proc. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 oktober). Ankomna fartyg: till Furillen: Den 19: ångf. Gotland, Siebel, Visby, tom; den 27: d:o Tanja, Matisson, Helsingborg, d:o; till Smöjen: den 16: skon. Sigrid, Svensson, Norrköping, tom; den 26: mskon. Erna, Andersson, Stockholm, d:o.

Avgångna fartyg: från Furillen: Den 16: ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; den 23: ångf. Gotland, Siebel, Memel, d:o; den 30: d:o Tanja, Mattsson, Trollhättan, d:o; från Smöjen: den 17: skon. Sigrid, Svensson, Ronneby, kalksten; den 26: mskon. Erna, Andersson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: från St. Olofsholm: Den 18: ångf. Mercur, Pettersson, Stockholm, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mercur, Österdahl, Grissleholm, tomma; den 20: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 27: d:o Planet, Nilsson, Norrköping, d:o.

Avgångna fartyg: från St. Olofsholm: Den 16: pråm Menja, Mattsson, Gävle, kalksten; den 19: ångf. Mercur, Pettersson, d:o, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mecum, Österdahl, Grissleholm, tomma; den ångf. Komet, Nagel, Lübeck, d:o den 29 d:o Planet, Nilsson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 18: mgal. Alfa, Lundin, Visby, järnskrot; den 19: mskepp. Sonja, Pettersson, Simrishamn, tom; ångf. Barbara, Holtz, Llanelly, stenkol; den 22; mskon. Merry, Carlsson, Stockholm, styckegods; den 23; d:o Nancy, Johansson, d:o, tom; d:o Nora, Andersson, d:o, d:o; den 30 ; mgal. Ete, Backman, Slite, d:o; den 31: mskon. Fulton, Jonsson, Stockholm, d:o.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260

Nya hamn- och grundpenningstaxor å Gotland.

K. m:t har i enlighet med kommerskollegii förslag fastställt nya taxor å hamnavgifter i Visby, Kappelshamn, Fårösund, Kylley, Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rone, Burgsvik, Klintehamn och Västergarn samt för lastbryggan i Lörje. De nya taxorna skola gälla intill utgången av år 1927. Samtidigt har k. m:t medgivit aktiebolaget Bungenäs kalkbrott att uppbära grundmeningar vid Bungenäs lastageplats samt fastställt taxa härför intill utgången av år 1927 i enlighet mad kammerskollegii förslag. Intill samma tid har Stockholms superfnsfatfabriksaktiebolag berättigats uppbära grundpenningar intill utgången av år 1927 enligt den i fjol fastställda taxan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 Maj 1923
N:r 109

De gotländska raukarna och deras bevarande.

Stockholmsbrev till Gotlands Allehanda.
Svenska Naturskyddsföreningen höll på torsdagsaftonen sitt årsmöte i samband med den nu pågående »Skogsveckan» i Svenska Läkaresällskapets stora sal, härstädes under professor R. Sernanders ordförande skap. Utom de sedvanliga årsmötesärendena upptog föredragningslistan tvänne föredrag, nämligen av fil. kand. Hugo Osvald och professor Henr. Munthe.
Det kan nämnas att föreringen vid årsmötet valde till sin första hedersledamot d:r Emil Bäcklin i Göteborg, känd som icke blott en energisk naturvän utan också som en givmild och omtänksam medlem av Naturskyddsföreningen, i det han vid flerfaldiga tillfällen riktat föreningena arkiv med fotografier och dess årsskrift med flera artiklar.
Den förstnämda höll ett längre, med ekioptikonbilder belyst, synnerligen intressant föredrag om en av Sydsveriges största högmossar, den på gränsen mellan Jönköpings och Älvsborge län liggande Komosse.
Professor Munthe höll efter kand. Osvald ett, likaledes med skioptikonbilder belyst föredrag om Gotlands Raukar.
1917 hade tal. fått i uppdrag att göra och fullgjort en undersökning beträffande rankar, jättegrytor, jätterullblock o. dyl. och erhöll därvid ett rikhaltigt bildmaterial. Tal. som nu mera beskrev de visade bilderna än höll ett direkt föredrag, gav först en liten inblick i rankarnas tillkomst, därvid visande bilder från strandpartier på Gotland och Öland. Raukarne finnas som bekant av flera slag, dels sådana som uppkommit genom havsvattnets inverkan
på stenlager med hårdare och lösare partier dels sådana som uppkommit genom förvittring och ras.
Den förstnämda av havet utförda raukbildning, som är specifikt gotländsk, har väckt rätt stor uppmärksamhet. Den första som ägnade dem någon uppmärksamhet var Linné som omnämner raukarna i sin »Gotländska Resa». han som var föregångsman på så många andra områden av naturforskning. Tal. citerade vad Linné i sin skildring säger om raukarne och utpekade, sedan med hjälp av kartan de olika mera utpräglade raukorådena på Gotland, såsom Fårö, Lergraf i Rute,
Slite, Kyllej, Lickershamn, Karlsö, Lau och När, Vamlingbo och Sundre m. fl. platser.
Bland de första bilder tal därefter visade från en rundtur kring ön var Högklint, där ju en raukbildning finnes i Getsvältan. I Slite finns en hel del väldiga raukbildningar bl. a. vid Lännaberget. Bilder följde sedan från skilda platser: Lickershamn, Lilla Karlsö, där tal. framhöll den egendomliga låga raukbildningen på själva Stranden.
Man har på senare åren uttalat farhågor för bl. a. en 18 meter hög rauk på Lilla Karlsö, den man ansåg hotades av söndersprängning av en stor oxel, som växer utefter väggen. Likaså befarade man att den vackra raukporten i Lergrav i Rute skulle taga skada av sprängningar i närheten, men i båda fallen hade tal. gjort sig säker om att ingen fara hotade.
Den intressanta rundfärden Gotland runt upptog vidare bilder från Hellvi, Östergarn, (gubben på bergklinten) de bekanta raukarne vid Kyllej m. fl. platser.
Av raukar, sådana som vattnet icke medverkat till att skapa, visade tal. bl. a. en på 11 meter vid Omberg, men även Gotland har en hel del av dessa formationer att uppvisa, såsom vid Östergarn, vid Rövar Liljas håla söder om Visby m. fl. platser.
Mot slutet av sin intressanta förevisning framhöll tal. det stora intresse som gotlandsallmogen, hyser för Gotlands raukar och naturminnesmärken i övrigt, vilket intresse i och för sig är en god vakt omkring desamma. Gotlandsbefolkningens intresse för bevarandet av raukarne tog sig t. ex. uttryck härom året då ett bergsprängningsföretag i Slite som hotade raukarne möttes med allmän indignation och också inhiberades.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Gotländska landthamnarne

ha under sistlidet år haft följande inkomster:

Inkomster af in-    
och utskeppade
varor.
Inkomster af
fartyg samt för
vinterlag etc.
Kappelshamn473:33898:08
Fårösund513:93317:88
Kylley13:49115:50
Slite1,955:311,159:84
Katthammarsvik44:5349:27
Ljugarn315:89440:83
Ronehamn2,875:38430:07
Burgsvik1,073:44351:83
Klintehamn2,166:49937:18
Vestergarn198:73208:57
Kr.8,720:524,701:83

Totalinkomsten, som för år 1886 belöpte sig till 14,258:53, har sålunda i fjor blifvit endast 13,422:35.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas vid Kylley måndagen den 23 dennes kl. 10 förmiddagen, försäljas rigg och öfriga inventarier, ilandbergade från derntanför förolyckade Briggen ”Freija”, som varit förd af kapten Fr. Molander. Betalningen skall erläggas kontant.
Wisby den 16 November 1871.
E. LILJEWALCH.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91