Vigsel.

I Kräklingbo kyrka sammanviges på lördag lantbrukaren Kjell-Åke Smedberg, Smide i Ekeby, och fröken Ruth Hellström, dotter till lantbrukaren Karl-Emil Hellström och hans maka, f. Olofsson. Vigselförrättare blir kyrkoherde H. Sjögren.

I Othems kyrka sammanviges på lördag ingenjören vid Slite Cement- & Kalk A/B Georg Ödmark och kassörskan i Gotlandsbankens avdelningskontor i Slite fröken Britta Andersson, dotter till framlidne verkmästaren vid Slite Cement Richard Andersson och hans likaledes framlidna maka, I. Jansson.

I Visby domkyrka sammanviges på lördag handelsbiträdet Einar Pettersson, Bjärges, och fröken Märtha Hellberg, dotter till stationsföreståndare Vilhelm Hellberg och hans maka, Martebo.

På lördag sammanviges i Kristina-kyrkan i Jönköping lantbrukaren Rune Lööw, Trädet, och fröken Margit Wessman, dotter till lantbrukaren Alfred Wessman och hans maka, f. Johansson, Gissle, Burgsvik.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *