Bröllop.

Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Norrlanda, då hr Henning Ljungberg, Norrlanda, sammanvigdes med fröken Sonja Hansson, dotter till lantbr. Gottfrid Hansson och hans maka, f. Larsson, Björke i Norrlanda. Med spelman hr Rune Johansson, Buttle, i täten anlände brudparet med uppvaktning till kyrkan, där man tågade in under tonerna av den gamla gotländska brudmarschen. Därefter förrättades vigselakten av kyrkoherde J. Munthen, Gothem.
På aftonen gav brudens föräldrar middag för ett sjuttiotal inbjudna släkt och vänner. Ett fyrtiotal telegram anlände under dagens lopp, och på kvällen kom en stor skara av bygdens folk för att se brud och hyllade därvid brudparet hjärtligt med salut och leverop Vidare avbrändes ett ståtligt fyrverkeri.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Anna-Lisa Ljungberg—Thure Hansson, Asta Hansson—Åke Hansson, Gerd Larsson—Karl-Erik Österdahl, Anna Ohlsson—A. Ohlsson, Ingrid Stenmark—Olof Boberg, Sylvia Larsson—Erik Holm, Ingrid Boberg—Sven-Erik Pettersson. Brudnäbb var Irene Ljungberg och Sewert Johansson. Som bruttbonde fungerade handlanden Villy Larsson, Ganthem, och som bruttöverska fru Anna-Lisa Johansson, Buttle.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *