Idrott och sport.

Hur skall man Riksorientera?
Intresset för riksorienteringen på Gotland stiger stadigt.

Står jag nu för första gången vid en orienteringsstart mitt i en härlig blandning av s. k. ”hajar” och mera vanliga dödliga, så tumla kanske oroliga tankar i mitt huvud — hur skall detta sluta, skall jag kunna finna några kontrollplatser på kartlappen. Men resp. arrangörer ha tänkt på allt, så ingen behöver vara rädd att försvinna ute i markerna. Det röda stråket för en välvilligt tillbaka till civilisationen, och om jag lägger på minnet följande, så går nog kontrollerna att pricka in på kartan något så när smidigt.
Man bör alltså komma ihåg Att ta reda på startplatsens precisa läge på kartan;
Att se åt vilket väderstreck snitslingen är dragen samt därefter lägga kartan i norr och söder och överflytta stråkets huvudriktning på kartan;
Att arrangörerna ha skyldighet att placera sina skärmar på klara och tydliga platser ute i terrängen med motsvarande lättförståeliga platser på kartan;
Att man ideligen måste kontrollera marschriktningen antingen genom kompass eller genom att avläsa vinkeln mellan riktningen och banans uppsatta pilar, vilka samtliga peka mot norr. (Svänger riktningen måste man följa med i en motsvarande sväng på kartan.);
Att det kam kontrolleras hur långt man hunnit på kartan genom att ta mellantider vid bestämda platser, (i rask takt bör kilometern avverkas på c:a 12 minuter). På våra kartor i skalan 1: 100,000 blir kilometern 1 cm. på kartan;
Att ”själv är bästa dräng” — all hjälp av kamrater ger en ju ingen moralisk rätt att bära märket och kalla sig arienterare;
Att tiden inte är så rundligt tilltagen, att mån kan maska i början för att sedan tvingas slarva i slutet — jämn dragning över hela stråket ger resultat och märke;
Att kontrollanterna kunna ge all praktisk hjälp som önskas. (För visbybanans vidkommande är det uteslutande gamla erfarna tävlingsorienterare som sköter de fem kontrollerna.) Det är bara själva kontrollbestämningen jag själv måste stå för;
Att tiden tas när målet passeras och att naturvärnsfrågorna gå utom tävlingstiden.
Mycket mer skulle kunna räknas upp om hindrande saker som bruka dyka upp för en orienterings- och märkesaspirant, men inom den ädla skogssporten gäller bland mycket annat att övning ger färdighet, och skulle första söndagen bli en bom så är väl en härlig friluftsdag ute i markerna mera värd än 50-öringen i startavgift, och dessutom får man en god träning för kommande söndagar.
Nu är att hoppas att folkskolor, läroverket, scoutkårer och korporationer av alla slag mangrant möta upp vid starten på söndag. Visbybanans start är belägen endast c:a 2 km. öster om staden: Där kraftledningen skär Follingboväg. Och för att komma dit behövs varken cykel eller annat fordon. En rask promenad på c:a 20 minuter och du är färdig för start, vilken som vi tidigare meddelat ärvalfri under tiden kl. 9—12. Inte heller målet är så långt avlägset, utan promenaden hem efter tassandet ute i terrängen blir säkert en lagom aptitretare till middagen.
På Gotland ha 13 arrangörer anmält sig för Riksorienteringen nämligen Visby AIK, Klintehamns IK, Slite IF, Hemse Bollklubb, Roma IF, Levede IF, I 18 och A 7 samt fem fältposter runt hela länet. I samband härmed peka vi på annons i gårdagens tidning, vari I 18 inbjuder även civila att deltaga redan i morgon eftermiddag.
I Hemse kommer hemvärnet att medverka i propagandan och även militär deltar, varför man kan räkna med stor tillslutning från samhället. Det skulle inte skada om Hemse ryckte upp sig i fråga om orientering.
Rapport över avlagda prov skall om söndag mellan kl. 17—18 av samtliga arrangörer ringas in till distriktsledaren, tel. 1427, f. v. b. T. T.
Kontrollanterna i Visby samlas kl. 7,30 vid östra vägskälet. Banläggarna vid samma ställe redan kl. 6.
Bk.

Gymnastikförbundets årsmöte
äger rum på Stadshotellet kl. 12,30 på söndag, vilket vi vilja erinra om.

Marsechmärken
från Stora riksmarschen kunna fortfarande hämtas hos hr Victor Pettersson, Tranhusgatan 47.

VIF mot AIK på söndag.
Slite skall spela mot A 7.

De gotländska serierna i fotboll gå vidare på söndag och i Div. I spelas två matcher på Gutavallen. A 7 och Slite mötas på förmiddagen och sedan blir det på eftermiddagen match mellan VIF och AIK. Hur detta möte skall avlöpa står ute i vida fältet och det är säkert många som äro intresserade av att se uppgörelsen. Det är länge sedan dessa båda lag möttes, i DM kommo de som bekant inte upp mot varandra, och det är synnerligen ovisst hur matchen kan sluta.
Nästa söndag gå matcherna VIF—A 7 och Slite AIK i Div. I och den 27 åker VIF till Slite, vilken match avslutar höstomgången.
Söndagens matcher i norra serien bli Boge—Fårösund och Bro—Martebo, den 20 mötas Stenkyrka—Boge och Fårösund—Bro, den 27 Martebo—Boge och Stenkyrka—Fårösund och den 3 nov. Martebo—Stenkyrka och Boge—Bro.
I södra serien bli söndagens matcher Klintehamn—Hablingbo, Burgsvik—Fardhem, Alva—Ljugarn och Vänge—Rone.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *