Sextio år fyller på midsommardagen

lantbrukaren Axel Hederstedt, Austris i Tingstäda. Han har invalts i snart sagt alla kommunala nämder och styrelser och är bl. a. kyrkokassör, vidare tillhör han styrelserrna i socknens jordbrukarorganisationer, däribland som ordförande och kassör i lokalföreningarna.
— Sextio år fyller likaledes midsommardagen lantbrukaren Fridolf Gabrielsson, Lilla Råby i Hejdeby, även han en betrodd kommunalman i sin socken.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Juni 1936
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *