Kyrkligt.

K. m:t har förordnat, att vikariatsarvode till den prästman, som uppehåller kyrkoherdebefattningen i Grötlingbo pastorat, skall från den 1 april i år, så länge kyrkoherden O. Jacobsson åtnjuter tjänstledighet på grund av hög ålder och vikarien erhåller fri bostad och vivre in natura, utgå med 800 kr. för år. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *