Vägavstängning för hastighetstävling med motorcyklar.

Konungens befallningshavande har på därom. gjord framställning lämnat Gotlands Motorcykelklubb i Visby tillstånd att söndagen den 9 september 1934 anordna sg. k. landsvägslopp med motorcyklar å landsvägsbanan Skarphäll—Allekvia i Endre—Hejdeby kyrka—Skarphäll, därvid motorcyklarna må framföras utan inskränkning beträffande hastigheten och gaserna från motorerna må givas fritt avlopp. I anledningen härav varda nämnda dag från kl. 10.00 till dess tävlingen avslutats, dock senast kl. 18.00 för allmän trafik avstängda dels de allmänna vägar, varå tävlingsbanan är förlagd, å dels ock följande, Vill tävlingsbanan ledande vägar, nämligen — vägen från Lindeväg, Östra Vi, till vägskälet vid Skarphäll; vägen från Endre kyrka till vägskälet vid Alleqvia; samt vägen från vägskälet vid Tibbles i Hejdeby till Hejdeby kyrka. Envar i husen inom, invid och i närheten av tävlingsbanan boende person anmanas att ovannämnda dag intill tävlingens slut ej själv beträda tävlingsbanan under den tid, tävlingen pågår, att tillse att hos dem gig uppehållande personer ej heller beträda banan samt att hålla husdjur bundna eller instängda.
Visby i landskansliet den 11 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *