Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm den 22 aug. Generaldir. Meijer, överstelöjtn. Gustafsson, Schwartz, mr. Raymonds, Munro, herrar Meyer, Beck, Mehlin, Berggren, Thimgren, Westerlund, Pantzar, Holmsten, Asen, Nyström, Hellman, mrs. Bridson, Deering, Schofwell, fruar Schelin, Westerlund, Holmsten, Pantzar, Jonsson, fröknar Pånlman, Berg, Hallonkvist.

Med VISBY från Nynäshamn den 22 aug. Ing. Adelcraniz, agronom Lindbom, insp. Eriksson, mr Frank, herrar Krakenberg, Horvitz, Lindström, Svanström, Pettersson, Jonsson, Eriksson, Wallberg, Hallberg, Ekman, Nilsson, Lundström, Aspegren, Törnros, Lönnroth, Elander, Ström, Tiger, Gustafsson, Friberg, mrs Francis, Boyd, doktarinnan Ljung, fruar Nilsson, Lundström, Bolin, Kind, Holmberg, miss Davis, fröknar Kruse, Johnsson, Thorsing, Johansson, Persson, Andersson, Jakobsson, Herzer, Kahn.

Med THJELVAR från Kalmar den 22 aug. Trofikchef Nyberg, kamrer Toresson, herrar Persson, Joelsson, Östlund, fruar Norman, Östlund, fröknar Rydeberg, Andersson, Litberg, Greaves, Hellebacker, Thulin.

Med GOTLAND från Norrköping den 22 aug. Ing. Berg, herrar Jönsson, Sandherg, Andersson, fröknar Ekvall, Eriksson, Friberg, Karlsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *