Landsbygden. Anga.

ANGA, 7 aug.
Distriktsmöte var här anordnat i söndags av Anga friförsamling hos fru Alma Pettersson, Stenstu. Det blev tillika ett friluftsmöte i den straxt intill gården belägna parken med past. Söderdahl från Visby och lantbrukare H. Söderström, Dalhem, som talare Musik och sång utfördes av en sammansatt kör från Dalhem, Gothem och Anga. För de besökande blev det en angenäm och uppbygglig eftermiddagsstund.
Rågskörden har nu här varit i full gång och är i ’det närmaste avslutad. Även tyckes vetet snart nått sin mognad. Höstsäden och även värsäden tyckes vara väl utbildad samt med, hög stråväxt. Som ett exempel kan nämnas, att hos en lantbrukare här i socknen har uppmätts ett tvåstammigt havrestånd, som visade en längd av 185 cm. samt 204 korn, vilket får anses som rekord.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *