Karlsö jakt- och djurskyddsförening

hade i går sitt årsmöte å Stora Karlsö under ledning av konsul Carl E. Ekman. Ett 20-tal ledamöter hade rest ut med ångf. Thjelvar, som gjorde en tur till ön.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes konsul Carl E. Ekman, överste G. Gartz, direktör J. Ax. Appelqvist, major E. E. Malmgren och direktör Oscar Roswall med konsulerna C. G. Björkander och Nils Friberg som suppleanter. Till revisorer valdes länsjägmästare Ragnar Melin och major Gösta Silvén med turistintendenten W. Beer och kapten Hans von Koch som suppleanter. Vid stämman beslöts vidare att anordna en mindre båtbrygga vid Suderhamn.
I samband med årsmötet var tördjakt anordnad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *