Ett ut markt tillfälle till utflykt

till Lojsta slott för dem, som ännu inte varit där i år, ges nu om söndag, då styrelsen för hembygdsföreningen sammanträder därstädes.
Samfundet för hembygdsvård, som dessa dagar ha årsmöte i Visby, kommer nämligen då att på sin utflykt till södra Gotland besöka även Lojsta slott. Som samfundet en gång i hembygdsföreningens späda ålder skänkt 200 kr. till pris i gotlandsmusik och gotländska folkvisor, har styrelsen, om tid medgives, att genom sin styrelseledamot Karl Hägg och ett par flickor för avsikt att uppvakta med det bästa som kan åstadkommas i den vägen. Givetvis blir då tillfälle för allmånheten att höra på.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *