Ett ståtligt kyrkbröllop

ägde på lördagen rum härstädes, då fröken Ingrid Rotsman, dotter till f. bankkamrer Ant. Pettersson och hans maka, född Rothman, sammanvigdes med underlöjtnanten vid Gotlands artillerikår Krister K:son Leijonhufvud. Vigseln förrättades av biskop V. Rundgren. Som kyrkomarskalkar fungerade baron A. Leijonhufvud och löjtnant N. L. Arfvidsson och brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: fröken Maj Rotsman—löjtnant K. Heijl, fröken Ingegerd Söderberg—teknolog Gunnar Rotsman, fröken Agtrid Svedman—löjtnant Per Steffen, fröken Inga Myrsten— baron Svante Leijonhufvud,
fröken Britt Holmquist—löjtnant Carl Reuterswärd, fröken Anna-Greta Ahldén—hr Folke Rotsman.
Vid brudparets inträde i domkyrkan, där en representativ församling tagit plats, spelade musikdirektör Siedberg Mendelssohns bröllopsmarsch ur En midsommarnattsdröm, och då processionen efter vigseln lämnade kyrkan spelades bröllopsmarschen ur Södermans Bröllopet på Ulfåsa. Under högtidligheten i kyrkan sjöng direktör Siedberg från orgelläktaren Still wie die Nacht av Bohm.
Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem för ett antal inbjudna, varefter brudparet på aftonen avreste på weddingtrip till utlandet. Omkring ett par hundra telegram hade sänts de unga tu. Vid avresan var Hansa festligt ljusklädd och ett ståtligt fyrverkeri avbrändes, delg från södra och norra vågbrytarna, dels från Hansa. Väl till sjös sändes resenärerna en sista avskedshälsnnig i det Snäckgärdsbaden dem till ära festligt eklärerades.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *