Dödsfall Albert Jakobsson

Att Gud i sitt allvisa råd till sig hemkallat vår käre broder och farbroder Albert Jakobsson, som i full förtröstan på sin Frälsare stilla oeh lugnt avled idag å Visby lasarett efter endast några dagars sjukdom i sitt 71 levnadsår; innerligt saknad av oss, släkt och vänner samt Dalhems friförsamling.
Suderbystenstu i Dalhem den 30 aug. 1934.
Bina Johansson, f. Jakobsson.
Hilma Jakobsson, Elsa Jakobsson.
Lisa f. Jakobsson och Villy Johansson.
Saliga äro de, som i Herranom dö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *