Skördad av döden i unga år

Förra tisdagen avled i S:t Anna i Östergötland småskollärarinnan Kerstin Fagerström, dotter till kantor Aug. Fagerström och hans maka, född Björkander, i en ålder av endast 29 år. Hon var född i Stenkumla församling på Gotland samt avlade lärarinneexamen i Linköping år 1924 och har sedan dess varit verksam som lärarinna på olika håll, senast vid Fituna folkskola i So-runda. Hon var en synnerligen skicklig och samvetsgrann läsarinna som överallt där hon verkat gjort sig i hög grad omtyckt och värderad av såväl elever som skolmyndigheter och församlingsbor.
Jordfästningen ägde rum i S:t Anna kyrka i söndags under stor tillslutning av sockenbor.
Sedan Griegs »Aases död» förklingat sjöng kantor T. Strand, Söderköping. från orgeln Hannikainens »Det gäller». Kyrkoherde A. Pettersson förrättade därefter jordfästningen. Med Romarbrevets 14 kap. v. 7-8 som utgångspunkt framförde kyrkoherde Pettersson i gripande ord en betraktelse över Kerstin Fagerströms livsgärning. Efter jordfästningen spelades »Largo» av Händel. Till sist sjöng kantor Strand Prins Gustafs »Mina levnadstimmar», varefter Griegs »Landkjending» spelades. Omkring 50 kransar nedlades vid graven. Hammarkinds lärareförenings krans nedlades av kantor P. Strand, kyrkoherde Pettersson nedlade S :t Anna skolråds krans och folkskollärare Torsten Pettersson framförde kamraternas tack. Dessutom märktes kransar från seminariekamrater och från skolrådet i Sorunda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *