Nödtidens vägbyggnader.

Länsstyrelsen har till arbetslöshets kommissionen med tillstyrkan översänt förslag till omläggning och förbättring av vägen Fjells i Endre till Allekvia i Vallstena ävensom av vägen Fjells till Röstäde i Ekeby hemställan, att.dessa arbeten måtte utföras genom A. K:s försorg.
Länsstyrelsen hemställer samtidigt att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville hos k. m:t föreslå att bidrag till nu ifrågasatta arbeten måtte utgå ur utjämningsandelen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *