Medeltida prästgård i Bro.

I början av sommaren anmälde dr Kurt Bergström till riksantikvarien, att lämningar av en medeltida byggnad anträffats i Bro, På uppdrag av riksantikvarien har nu amanuensen E. Floderus besiktigat och uppmätt dessa lämningar, som äro belägna å folkskolans tomt alldeles intill kyrkan. De utgjordes av hörnet till en byggnad av kalksten med väl huggna hörnkedjor. Någon utgrävning av byggnådens övriga partier kunde ej äga rum, då dessa äro dolda av en nyligen uppförd uthusbyggnad. Det är beklagligt, att dessa murlämningars förekomst ej dessförinnan kom till riksantikvariens kännedom, så att en dylik undersökning kunnat ske.
Det hus, som stått på denna plats, har säkerligen ingått i det komplex av byggnader, som utgjort den medeltida prästgården i Bro. Ännu för ett 50-tal år sedan stod på denna plats en envåningsbyggnad med ett lågt fönster på fasaden mot vägen, något som framgår av gamla avbildningar. In till gården ledde den ståtliga, korskrönta gårdsport, som alltjämt finnes bevarad, men som tyvärr dolts av buskage i folkskolans trädgård, så att den nu knappast är synlig från landsvägen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1932
N:r 226

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *