Landsbygden

DALHEM, 21 nov.
Ett bröllop i den gamla goda stilen. firades här i går vid Hallvede, där fru Hilma Jacobsson bortgifte sin äldsta dotter Lisa med hr Villy Johansson från
Anga, Brudgummen med släktingar samlades vid Enggårda i Anga varefter färden i bilar ställdes till Dalhem där bruden med följe mötte vid Hallvede.
Efter förfriskningar gick både brudpar och uppvaktande till Dalhems vackra kyrka, där kontraktsprosten G. Reuser förrättade vigseln och höll ett vackert tal till brudparet. Kyrkan var dagen till ära smyckad med brinnande ljus, och mycket folk hade samlats för att närvara vid vigseln. Efter aktens slut återvände man till bröllopsgården, där festen fortsatte till långt in på natten med musik, sång och tal, plus materiell undfägnad naturligtvis.
Som bruttöverska fungerade fröken Magda Pettersson, Dalhem, och som bruttbonde hr Ernst. Johansson, Visby. Tärnor och marskalkar voro: Elsa Jacoksson—Helge Johansson. Astrid Johansson—Josef Bäckström, Märta Johansson—K. Gustav Gardell, Vera Johansson—Nils Johansson, Frideborg Pettersson—Elis Johansson, Greta Pettersson—Gustav Johansson, Linnea Rosvall—Erik Häglund.
På kvällen hade samlats ens ansenlig skara människor för att »se brud», och
brudparet hedrades med hurrarop, då det med uppvaktning gjorde sin rond. Till värdfolket ett hjärtligt tack för all trevnad och glädje.
Marskalk.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *