Fastighets- o. Lösöreauktion i Viklau.

Fredagen den 18 nov. kl. 10 f. m. låter Johan Pettersson, Tuna, Viklau genom offentlig auktion försälja: sin fastighet vid Tuna i Viklau jämte alla yttre och inre inventarier varav nämnes: Kreatur: 2 kraftiga dennerhästar (1 sto 16 år och en vallack 10 år), 4 kor, 6 st. ungnöt, 1 grissugga, 2 halvstora grisar. Redskap: 2 arbetsvagnar, lastvagn, lastdragare, fjädervagn, ea mindre gigg med kullager, åkkärra, 2 par arbetskälkar, enbetskälkar, kälkrack, 2 resslädar, selar för par och enbet, mt skopa, plogar, harvar, ringvält, kultivator, skumplog, bethacka »Ideal» ny, stubbrytare, hackelsemaskin, slåtter- och såninggsmaskiner, hästrälsa, sladdar, albionkvarn, spånbänk, potatisrivare, korntinare, sädestriör, vindmaskiner, magasinskärra, diverse såsom skopor och spadar, kättingar, ridsadel, fäll, slipstenar, mjölkflaskor, mjölkkärra, fyrkantvirke, spån, bräder, snickarevirke, täckdikningsrör, hö, halm och foderbetor m. m. Inre såsom: antikt större skåp, nattlåda, väggspegel, skåp, rundbord, gungstol, skrivbord, stolar, sängar, byråar, ljuskrona, ett större bord med polerad stenskiva, linne m. m., m. m.
KL. 1 e. m. utbjudes fastigheten innehållande c:a 150 tnl. därav 30 tnl. åker, 4 tnl. myr. och 30 tal. odlingsbar mark, skog utöver gårdens behov, bra åbygggnader. Utbud i tre lotter och sedan i sin helhet.
Betalningsanstånd & lösöret för godkände köpare till den 1 juli 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma år till fullo betald. Villkor en för fastigheten som bliva förmånliga tillkännagivas före utropet.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *