En åttioåring.

M. E. Svallingson

Åttio år fyller på onsdag f. d. landsfiskalen M. E. Svallingsan, Klintehamn.
M. E. Svallingson är en av länets mest kända män. På ett stort antal framskjutna poster har han varit verksam i vårt offentliga liv. Denna verksamhet är för övrigt ännu icke avslutad, ty vid sitt inträde i det nionde decenniet har den vördnadsvärde 80-åringen alltjämt krafter och vitalitet nog att med intresse deltaga i allmänna värv.
Född i Ardre, blev hr Svallingson efter att hava genomgått vederbörlig utebildning och erlagt föreskriven specialexamen år 1877 utnämd till kronolänarnand Klinte distrikt. I denna tjänst kvarstod han – vid omorganisationen konstituerad till landsfiskal — tills han år 1919 avgick med pension efter mer än 40-årig tjänst. Nära nog lika lång tid har han beklätt den krävande befattningen som ordförande i södra häradets vägstyrelse, vilken han tillträdde år 1893 och lämnade först vid senaste årsskiftet. Då Klintehamn—Roma järnvägsaktielolag bildades år 1897 blev han bolagets verkställande direktör samt år 1900 dess trafikchef och i dessa funktioner kvarstod han till för några få år sedan. Även i Gotlands Bank har han varit ledamot av styrelsen, sedan banken år 1907 bildades och bekläder där allt fortfarande posten som styrelsens vice ordförande. I Gotländska fruktodlarnas centralförening har han hela tiden suttit som ordförande, tills föreningen helt nyligen upplöstes.
Den dominerande plats sam hans kraftfulla personlighet alltmera kommit att intaga inom hans verksamhetsområden ledde också till, att han vid riksdagsvalet år 1905 uppsattes sam kandidat till andra kammaren för södra häradets valkrets. Han besegrade också motkandidaten, hr Johan Johansson, Gardarve, och satt därefter sex riksdagar på andra kammarens gotlandsbänk, till dess proportioralismen år 1911 gjorde sitt inträde.
Landsfiskal Svallingson hör till dem, om vilka det verkligen kan sägas, att de bära sina år med heder. Visserligen har hans huvud sedan många år varit mera vitt, än fotografiet här ovan låter förmoda, men ännu går han rak och ståtlig som förr och hans ord är ’alltjämt lika manligt och övertygande. Säkerligen förena sig många med oss i den öaskan, att hans levnadsafton efter den långa och hedrande levnadsgärningen i det allmännas tjänst också måtte bliva ljus och fridfull.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *