Dödsfall.

I sitt hem i Roseville i Sidney avled den 24 d:s kapten J. M. Rondahl, 72 år gammal och bördig från Ronehamn. Han lämnade som 16-årig pojke hembygden, seglade på långtrade, bland annat med de gamla klipperskeppen, och kom på 1890-talet till Australien, där han tog skeppareexamen. Kapten Rondahl fick 1892 befälet på ett fartyg, där svartingarna just avverkat befälhavaren. Rondahl förde detta fartyg i fyra år och slog sig sedan ned på landbacken, där han efterhand skaffade sig egendomar och plantager. Han var senast hemma här 1922. Han hade då en plantage om 800 hektar, på vilka uteslutande odlades kokosträd, undantagandes så mycket kaffe, som behövdes för eget bruk. Kapten Roadahls plantage frambringade 80 ton kopra i månaden och sysselsatta c:a 400 svartingar. Plantagen är belägen på Neu Pommerns norra ände, den s. k. Gazellehalvön, i närheten av staden Rabaul. Kapten Rondahl hade emellertid även egendom och fastighet i Sidney, där han tydligen också nu slutat sina dagar. Han sörjer närmast av maka samt barn i första giftet, ävensom av en syster och två bröder här hemma, fru Mathilda, Eilertz, och f. tullöveruppsyningsman O. Rondahl härstädes samt lantbrukaren Herman Rondahl i Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *