Bröllop firades

som förut i korthet nämts i söndags i Strängnäs domkyrka Mellan löjtnanten vid Gotlands artillerikår Georg von Döbeln och fröken Margareta Thuresson, dotter till överstelöjtnanten vid Södermanlands regemente Axel Thuresson och hans maka. Brudparet uppvaktades av följande marskalkar och tärnor: dr Folke, Thuresson—fröken Gunvor Hägg, löjin. Edvard Carleson—fröken Gunnel Thuresson, baron Krister Leijonhufvud—fröken Elsa Thuresson, mariningenjör Per Stenberg—fröken Birgit Hammar, löjin. Gunnar Hodder—fröken Birgit Dahlbäck, löjtn. Nils Ahlgren—fröken Gunhild Salander, löjtn. Göran Hammarskjöld—fröken Märtha Dahlbäck, fänrik Per Steffen—fröken Brita Bartals. Som kyrkomarskalkar fungerade löjtn. John Lindberg och löjan. Carl-Eric Berthold. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare kontraktsprosten Törner i Vadstena. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem för ett 100-tal inbjudna gäster. Brudparet avreste, på aftonen i bil söderut.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *