Tjänstledighet

för deltagande i göromålen vid Stockholms tullpackhus har beviljats tulluppsyningsman M. L. Nilsson å Kappelshamn under 3 månader från och med 15 dennes. Under tiden uppehålles Nilssons tjänst af vaktmästaren vid härvarande tullbevakning H. A. Bergström, hvars jänstgöring åter e. o. vaktmästaren C. H. Westberg inkallats att bestrida.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *