Skogsauktion.

Onsdagen den 10:de nästkommande Januari från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren O. Henriksson, Gardese i Ganthem, genom offentligt auktion till de högstbjudande försälja vacker växande skog på omkring 20 runl. areal uti den så kallade Sojskogen, belägen utmed stora landsvägen och nära intill Tule gård i förutnämda socken. Skogen, som är passande till såg- och byggnadstimmer, kommer först att utbjudas i mindre lotter och sedan i sin helhet med 3 års afverkningsrätt. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:a nästkommande September, andra betala vid anfordran. Närmare upplysningar tillkännagifvas före auktionens början. Samlingen sker vid Tule gård.
Dalhem den 30 Dec. 1899.
G. P. Hansén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *