Såsom statens ombud

hafva öfverstlöjtnant von Krusenstjerna och kamrer Landergren i Roma förordnats att deltaga i revisionen, den förre af Gotlands järnvägsaktiebolags och den senare af Klintehamn-Roma järnvägs förvaltning och räkenskaper för 1899.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *