Till Karl Säves minne

har från Esaias Edqvists boktryckeri i Uppsala utgifvits ett häfte, innehållande minnesord vid professor Säves jordfästning at K. H. G. von Schéele och åtskilliga sorgeqväden. Häftet kostar 25 öre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *