Varning för isfärder.

I måndags afled här skolynglingen Carl Calissendorff i hjerninflammation förorsakad genom ett fall på isen, och i går förmiddags drunknade skolynglingen Rudolf Wilhelm Klintberg, hvilken begifvit sig ut på den svaga hafsisen att jaga alfogel. Måtte dessa sorgliga händelser blifva en varnagel för den öfriga skolungdomen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1875
N:r 17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *