Marknaden

å Sandesrum i Gröttlingbo den 5 dennes försiggick lugnt och fredligt. Hvad kreaturstillförseln beträffar, så var den ej så stor som man på förhand trodde den skulle blifva, i anseende till den klena halmtillgången. Priserna voro för oxar från 100 till 140 kr. pr. st. för kor från 40 kr. till 60 kr. På hästar var obetydlig tillförsel.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *