Haveri.

Vi omnämnde i vårt föreg. nr att franska barkskeppet ”Juliette” från St. Malo natten emellen 7 och 8 dennes strandat på stora Carlsös nordvestra sida. En vår brefskritvare i Klinte skrifver nu angående denna olyckshändelse: ”Berget är mycket brant på den sidan af ön, der standningen skedde. Besättningen, skeppshunden och en tupp lyckades dock komma i land på ön, hvarest de måste vistas till lördagen den 9, då de i sin egen båt anlände hit och genast skaffade sig skjutsar till Visby. De hade mycket svårt att här göra sig förstådda. Fartyget blef straxt efter det de lemnat detsamma sönderslaget. I fall någon är intresserad af att veta tuppens öde, kan jag nämna att han qvarlemnades på härvarande gästgifvaregård”. Vi kunna tillägga att besättningen för närvarande vistas i Visby.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 19 Oktober 1875.
N:r 83.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *