Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Gotländska lantmännens lokalavdelning i socknen höll i lördagseftermiddag sitt årsmöte under ordförandeskap av lantbrukare Ernst Nilsson, Gandarve, och med lantbr. L. A. Olsson som sekr. Av den upplåsta styrelseberättelsen framgick att medlemsantalet under året ökat med 7 medlemmar. ökningen på den tecknade jorden har stigit från 720 hektar till 807 hektar. Varuomsättningen under året har uppgått till 74,253: 39 kr. Sålunda har det utbetalats till gödselmedel kr. 31,040: 24, fodermedel kr. 28,061: 22, spannmål kr. 1,484: 55, utsädesvaror kr. 4,644: 79 samt till diverse varor kr. 9,022: 59. Vinsten för året blev kr. 1,068: 92. Av vinsten skulle 100 kr. avsättas på reservfonden, 100 kr. användas till inköp av andelar till Gotlands centralkassa, samt 884: 42 kr. avskrivas på fastighetskontot. Stämman beslöt att 2,125 kr. skulle avskrivas på fastigheten utav de medel som funnos i dispositionsfonden. Återstoden av skulden på magasinet är nu 2,200 kr.
Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes. Den avgående styrelseledamoten omvaldes och styrelsen består av Ernst Nilsson, Gandarve, L. A. Olson, Gandarve, amt Oskar Pettersson, Dunegårda. Styrelsesuppleanterna omvaldes likaså, nämnligen E. A. Bjersander, Slitegårds, och E. A. Pettersson, Munkebo. Som revisorer omvaldes Abel Jakobsson, Dune, och H. G. Pettersson, Harstäde, med E. Rosvall, Granskogs, som suppleant. Till sist valdes ombud till centralföreningens årsstämmor och härtill utsågs E. Rosvall, Granskogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems Kristliga Ungdomsförening hade i söndags en trevlig utfärd som i år försiggick med cykel. Färden ställdes först till Visby, där förmiddagsmötet i Helgeandskyrkan besöktes. Ungdomarna blevo därefter utbjudna till kyrkans ungdomsförenings sommarhem där det även bjöds på förfriskningar. Samvaron var trevlig, bland annat avprovades en del av de olika spel som finnas vid sommarhemmet. Till slut ställdes färden till Snäckgärdsbaden där en del njöto av den svala böljan, en del föredrogo dock att stanna kvar på land. Hemfärden företogs sedan efter en verkligt trevlig dag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Landsbygden. Ekeby.

EKEBY.
En trevlig kvällsutflykt var i lördags kväll anordnad av Dalhems kristliga ungdomsförening. Tillsammans med ett antal inbjudna samlades ungdomarna i den vackra ängen vid Lindarve. Ängen hade illuminerats med kulörta lyktor och ljus vilka än mer bidrogo att skänka stämning åt den förut vackra platsen.
Inledning hölls av Hilding Söderström vilken hälsade de församlade välkomna. Sedan förekom musik, uppläsning, tal av föreningens ordf. E. Stenhammar m. m. Kaffe bjöds omkring och dracks ute i det fria, varefter man samlades till en stunds lekar.
Till sist samlades alla till avslutning, vilken hölls av Berthil Söderström, som i samband därmed sjöng en solosång till dragspel och till slut ledde i bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Höstterminen började i torsdags vid socknens skolor. Som lärare i mellanskolan tjänstgör fru Agnes Johansson, Follingbo. Småskollärarinnetjänsten uppehålles av fru Hanner, Etelhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Idrott och sport.

VIF—Gute-matchen blir jämn alltiqenom.
Elmar Johansson startar på 1,500 m.

Klubbmatchen i allmän idrott mellan VIF och Gute blir söndagens stora idrottshändelse på Gutavallen och där kommer troligen att hända en hel del intressanta saker, särskilt som man väntar nya rekord och för den skull lagt vissa grenar som nationell tävling. Tiden för tävlingarna har framflyttats till kl. 1.
Även denna gång blir det deltagande av fastlandsidrottsmän i det att Spårvägens IF från Stockholm sänder ned en naggande god trupp. På 5,000 m. möter Anders Dahlin den utomordentligt gode Gösta Pettersson och 400-meters-loppet blir av särdeles fint märke, här mötas Spårvägens Fredricsson, som gjort 51,0 i år, samt Allan Hansson och ”Klabben” Söderström, vilka sinsemellan tävla om segern i klubbmatchen. På 1,500 gör Elmar Johansson come-back och har goda utsikter att föra VIF:s färger till seger.
Höjdhoppet blir en jämn uppgörelse mellan Gutes Göran Hartzell och Ville Karlsson samt Bertil Nilsson, VIF, förut i Burs. Där kan det bli tre man på 1,70.
Längdhopparen Sundström, Spårvägen, har 6,74 som bästa resultat och bör bli en lämplig motståndare åt Nisse Ekström. Denne har gått obesegrad ur alla sina duster i år och med litet tur kan han bättra på sitt rekord på 6,76. Klasen, Verner Ekström och Ville Karlsson borga f. ö. för att grenen blir av hög kvalitet.
Spårvägens Tore Eriksson är god för 43 m. i diskus, ett resultat som dock inte heller är omöjligt för VIF:s Dahlgren, som väl någon gång skall få sitt genombrott efter de goda träningsresultat han presterat.
På programmet stå vidare kula, spjut och stav. Den första grenen blir väl som vanligt en strid mellan gutejuniorerna Abom och Kolmodin och i de båda andra komfortabla segrar för Ivar Pettersson resp. , Flinth. Klubbmatchen blir av allt att döma en synnerligen jämn historia och det är möjligt för att inte säga troligt att sista grenen, stafett 1,000 m., blir avgörande för utgången.
Kl. 1 på söndag står alltså slaget.

Varplag tävlade i Garda.
Garda idrottsklubbs basar i lördagskväll och på söndagen hade samlat stor publik och vädrets makter tycktes ha ställt sig på anordnarnas sida, ty lördagskvällen med sitt tjusande augustimånsken var idealisk. Söndagens väder såg flera gånger hotande ut under det tävlingen pågick, men det inskränkte sig lyckligtvis bara till hotet.
Omkring halvtiotiden på söndagen började ekipagerna (cyklarna) rulla in på basarområdet och gamla välkända och nya okända lag samlade sig där och började mjuka upp lederna för att kunna vara i full vigör. Vid uppropet hade 38 av 42 anmälda lag infunnit sig och tävlingen tog sin början.
Allt efter som dagen led sorterades lagen upp i olika klasser och många goda lag fingo finna sig i att bli utklassade. Vart man såg singlade varporna i luften, lock och nollor voro ord som hördes överallt och mätningar och bortslag hörde till dagens lösen. Allt under det största gemyt, som hör till den gamla gotländska idrottsleken.
En hel hop intresserade samlade sig under dagens lopp för att se på tävlingen och runt kring elitlagen stod alltid en ring med åskådare som intresserat voro med i kampen.
Båda dagarna hade idrottsklubben fullt hus och affärerna Bingo finfint, rent på alla borden i de olika stånden, och då kan man ju inte bättre begära. Och dansbanan var fullbesatt under varje dans.
När skymningen började lägra sig över platsen hade de flesta lagen slutat sin kamp, endast finalen i första klassen mellan Henning Nilssons och Ernfried Olofssons lag pågick. Mot slutet av dessa lags kamp blev det rätt svårt för kastarna att urskilja målpinnarna.
Prisutdelningen sköttes av hr Karl-Gustav Lagergren och pristagarna av-hurrades och applåderades av åskådarskaran samt avblåstes med fanfarer av musikkapellets trumpetare.
Dagens segrare voro:

I:a klass: 1) Henning Nilssons lag, Garda, 2) Ernfried Olofssons lag, Hemse, 3) Hilding Petterssons lag, Stånga, 4) Axel Nilssons lag, Garda.

II klass: 1) Ragnar Petterssons lag, Stånga, 2) E. Anderssons lag, Endre, 3) A. Petterssons lag, Ardre, 4) J. Lövgrens lag, Dalhem.

III klass: 1) Karl Nilssons lag, När, 2) S. Hanssons lag, Bara, 3) J. E. Bobergs lag, Burs, 4) R. Anderssons lag, Väte.

IV klass: 1) Kurt Levedahls lag, Lye, 2) Aron Gahréns lag, Garda, 3) Hjalmar Olofssons lag, Alskog, 4) L. Petterssons lag, Bara.
Ett extra pris utdelades till de yngsta kastarna på platsen, ett gosslag från Garda, Ivar Ahlkvists lag.
Pristagare i skjutbanetävlingen blevo Erling Ekström, Etelhem, 56 poäng och Yngve Eneqvist, Garda, 59 poäng.

VIF:s damtävlingar.
VIF avslutade i måndags kväll sin serietävling i tre-kamp för damer. Under tävlingen ha flera både personliga och klubbrekord slagits, för klubbrekorden har Gerd Fries svarat. Hon har sålunda höjt sina egna klubbrekord från i fjol i slungboll, längdhopp och trekamp till respektive 34,68; 4,30 m. och 1419 poäng. Bland de i övrigt uppnådda resultaten kan nämnas Tua Perssons 33,57 m. och Gundel Anderssons 31,10 m. i slungboll samt Margit Nyberg 12 sek. på 80 m.
Den sista trekampstävlingen gällde även klubbmästerskapet, här segrade Gerd Fries, varvid hon gjorde 32,95 m. i slungboll, 4,30 m. i längdhopp och 12 sek. på 80 m.
Resultaten blevo i övrigt:
I serietävlingen: 1) Gerd Fries, 3991 poäng ,2) Tua Persson 2681, 3) Margit Nyberg 2216, 4) Gundel Andersson 1641 poäng.
Klubbmästerskap i trekamp: 1) Gerd Fries 1419 poäng (n. k. r.), 2) Tua Persson 1013, 3) Gundel Andersson 955 poäng.
Klubbmästerskapet i övriga grenar kommer att hållas i början av nästa månad, varför vi uppmana alla VIF-flickor att träna till dessa.

DM i orientering,
såväl individuellt som för budkavle, kommer att äga rum i vanlig ordning under hösten. Ombudsmannen Björck vill emellertid redan nu efterlysa hugade arrangörer, som böra anmäla sig till honom före 1 sept.

Visby AIK:s klubbmästerskap
började i går kväll med 100 m., höjdhopp och kula. Resultaten blevo:
100 m., seniorer: 1) Arne Ljunggren 12,2 sek., 2) Glyn Persson 12,4, 3) P. E. Vesterberg 12,4. Juniorer: 1) Einar Dahlin 13,0, 2) Erik Lindfors 13,0, 3) Erik Johansson 13,4.
Kula, seniorer: 1) Erik Lindfors 10,96 m., 2) Arne Ljunggren 10,64, 3) Axel Pettersson 9,74. Juniorer: 1) Erik Lindfors 13,10, 2) Bertil Lindfors 10,64, 3) Mats Ahlberg 10,15.
Höjdhopp, seniorer: 1) Fritz Vesterberg 1,44 m., 2) Rolf Öström 1,44, 3) Gösta Pettersson 1,40. Juniorer: 1) Erik Lindfors 1,44, 2) Mats Ahlberg 1,44, 3) Bertil Lindfors 1,40.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Vägen vid kyrkan har nu blivit mera riskfri att trafikera sedan en del träd och en häck avlägsnats vid den farliga kurvan mitt för skolan. Flera olyckstillbud ha tidigare förekommit där, och ur trafiksynpunkt är det en god sak att en ändring nu skett.
Visserligen har en del av den vackra platsen vid kyrkan blivit något förstörd i skönhetshänseende, men fördelen att ha god sikt i kurvan är givetvis bättre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Nederbörd

har i natt fallit på Gotland samt på enstaka platser i Göta- och Svealand. Visby hade 2 mm. till i morse, Hoburgen 4, Dalhem 5. Halmstad hade 11 millimeter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186

Jordfästning.

En högtidlig jordfästning ägde rum i går eftermiddag i Dalhems kyrka, då församlingens äldste invånare, förre lantbrukaren Olof August Nordström, Hallvede, vigdes till den sista vilan. Han avled förra tisdagen i en ålder av 94 år.
Jordfästningsakten förrättades av kontraktsprosten Reuser, som också höll ett gripande griftetal. Före och efter akten sjöngos de första verserna ur psalmen 549. Vid graven nedlades många kransar och flera församlingsbor framförde en sista hälsning och tack, däribland prosten Reuser, som tackade för det mångåriga samarbete han haft med den avlidne på det kommunala och andra områden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186

Dalhems skola.

Till den ledigförklarade lärarbefattningen inom klasserna 3 och 4 vid Dalhems skola har anmält sig tre sökande nämligen fru Agda Lyth, Visby, fru Agnes Johansson, Follingbo, och fröken Anna Karlsson, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Dödsfall Olof August Nordström.

Vår fader och farfader Olof August Nordström avled idag å Mariahemmet, 94 år, 6 månader, 28 dagar gammal. Sörjd och saknad.
Hallvede i Dalhem 6 aug. 1940.
ERNST
Ingegerd och Hans Olof

Han täljde mina dagars tal,
den evigt kärleksfulle,
han såg vad mått av fröjd o. kval
mig evigt gagna skulle,
och sammanband med fadershand
min levnads alla skiften
från vaggan och till griften.
Jordfästningen äger rum i Dalhems kyrka tisd. d. 13 aug. kl. 3 e. m.
De, som önska följa den avlidne till graven, samlas i kyrkan.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Augusti 1940
N:r 179