Förlovning

— mellan lantbrukaren Gunnar Jakobsson, Stockvika i Öja, och fröken Signe Melin, dotter till hemmansägaren Kärl Melin, Rudvier i Öja, och hans make, född Mårtensson;
— mellan bilmontör Josef Jacobsson, i Björke, och fröken Astrid Rondahl, dotter till fanjunkaren Årvid Rondahl, Rodarve i Hogrän, och hans maka, född Thimgren;
— mellan jordbruksarbetaren Ingemar Peterson, Ekeskogs i Källunge, och handelsbiträdet fröken Maj-Britt Jakobsson, Källunge, dotter till lantbrukaren Nils Jakobsson, Ryftes i Fole, och hans maka, född Pettersson;
— mellan kontoristen vid vägstyrelsen Begon Karlsson, Lärbro, och fröken on Månsson, dotter till byggnadsarbetaren Nils Månsson, Slängs i Lärbro, och hans maka, född Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Hela Gotland är med i klädinsamlingen.

Insamlingsställen ordnade i alla socknar. — Centrallagret växer raskt.
Klädinsamlingen för Europahjälpen är nu hundraprocentigt organiserad på Gotland sedan nu insamlingsställen ordnats i samtliga kommuner och transportfrågorna redan tidigare lösts, allt genom vänligt tillmötesgående från godhjärtade människor som förstår den skriande nöden och vill räcka de utblottade en hjälpande hand.
Under den vanliga insamlingens gång kommer här och där en separat aktion, som ytterligare stimulerar intresset och visar den goda vilja som finns bland Gotlands folk. Skolbarnen i Hogrän gjorde i fredags en rond till hemmen i socknen och fick ihop inte mindre än 30 större och mindre klädpaket, som samlades i skolan och visade sig innehålla en hel rad präktiga plagg samt dessutom 13 lakan, 29 handdukar och 6 örngott !
I Roma och Björke gjorde Röda Korskretsen under söndagen ett gott arbete som också manar till efterföljd. Med ett flertal uppsamlingsbilar åkte man omkring och gjorde ”storstädning” med gott resultat och där garderoberna redan tidigare voro länsade efter föregående insamlingar fick man kontanter i stället, inalles 100 kr., som alltså går till länsgirokontot 18 97 46.
Bland de gåvor som lämnats till ”Europavagnen” i Visby märkes förutom alla verkligt goda kläder, skor, lakan, handdukar m. m. också ett större parti barnkängor av hög kvalitet, skänkt av en av stadens äldsta skoaffärer samt ett större parti prima träbottenkängor från en handlare på landsbygden.

Sista insamlingsdagen blir 10 december.
varför det nu gäller att sätta upp högsta fart i spurten. Alla som vill ha närmare upplysningar om klädinsamlingen har bara att vända sig till Visby 315, där man ordnar allt som rör den stora aktionen. Där efterlyser man nu stora tomlådor, som behövas inte bara i styck utan i hundratal, och det måste sålunda bli en insamling också av lådor, som häntas efter hänvändelse till 315.
Nya insamlingsställen på landsbygden är följande:
Akebäck : Folkskolan.
Ala : F:a H. Eriksson.
Anga: F:a E. Johansson.
Dalhem : Folkskolan.
Fleringe: Folkskoll. Johansson.
Garda: F:a O. Andersson.
Sjonhem: Prästgården.
Sproge: Folkskoll. Gustafsson.
Stenkumla : Handl. Jakobsson.
Träkumla: Hr I. Wulffcrona.
Vallstena: Folkskolan.
Viklau : F:a O. Olofsson.
Väskinde: Kyrkoh. Ihrmark.
Väte: Fru Söderdahl, folksk.
Östergarn: Fröken Eva Runsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Kungörelse.

Jämlikt 2 § 2 stycket lagen den 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret aktar Länsstyrelsen nödigt förordna, att för nedannämnda delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre Länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller att eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret.
De områden, som av nämnda förbud beröras äro dels följande kommuner, nämligen:
Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Atlingbo, Barlingbo, Björke, Boge, Bro, Burs, Dalhem, Eke, Eksta, Eskelhem, Fide, Fleringe, Follingbo, Fröjel, Fårö, Gammelgarn, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hall, Halla, Hamra, Hangvar, Havdhem, Hejnum, Hellvi, Kräklingbo, Lau, Lokrume, Lummelunda, Lärbro, Martebo, Norrlanda, När, Näs, Roma, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sjonhem, Sproge, Stenkyrka, Sundre, Tingstäde, Tofta, Vall, Vamlingbo, Viklau, Västergarn, Väskinde, Öja och Östergarn.
d els ock de delar av följande kommuner, för vilka byggnadsnämnd icke är tillsatt, nämligen Bunge, Klinte och Västerhejde.
I övrigt erinras därom, att å ort, där byggnadsnämnd finnes, det åligger nämnden att vid prövning av fråga om byggnadslov iakttaga, vad inom andra orter enligt ovan ankommer på Länsstyrelsen.
Visby i landskansliet den 3 september 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Konserveringskurs i Björke.

I dagarna två har konserveringskurs pågått i skolköket i Björke. Kursen började således i måndags under hemkonsulent Karin Knuts-sons ledning och avslutades igår afton. Deltagarna som voro tolv damer — äldre och yngre — fingo lära sig att konservera frukt och grönsaker, göra fruktmos, geléer etc., vilket mycket uppskattades. Som avslutning på den intressanta kursen hade anordnats en liten utställning på de alster, som deltagarna framställt. Som inledning till festligheten sjöngs unisont ”Gotland”, vidare höll fru Alva Möllerström ett anförande och hälsade Gotlands första hemkonsulent välkommen till ön, och hoppades att fröken Knutsson snart skulle komma tillbaka till Björke, då anmälningarna till kursen voro flera än vad som kunde mottagas. Till slut utbringades ett fyrfaldigt leve för hemkonsulenten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Röntgenundersökningarna.

Det fasta aggregatet besökte i går och i onsdags Klintehamn, där organisationen var perfekt och antalet undersökta uppgick till 1,018. Klintebys hade som bekant tidigare med gott resultat besökts av röntgenbussen. Lördagen den 7 augusti besökes Halla kl. 8,30-11,30 och Björke kl. 12,30-14,30.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Röntgenundersökningarna.

Det fasta aggregatet var i måndags i Roma, där 543 personer fotograferades. Dagen därpå besöktes Björke, där undersökningen omfattade 461 personer. Här gick kameran sönder, när ett 100-tal personer återstod, varför man hämtade röntgenbussens kamera. Efter några timmars dröjsmål kunde därför undersökningen återupptagas. Alla, som skulle undersökas, kommo tillbaka och något missnöje över det inträffade kom inte till synes.
I går och i dag är aggregatet stationerat i Klintehamn. Halla och den resterande delen av Björke kommer att undersökas lördagen den 7 augusti på tider, som senare komma att meddelas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Röntgenbussens turer t. v. inställda.

Eftersom röntgenbussens motor i dag gått sönder under resan till Vänge ha besöken i Halla och Björke i morgon samt i Fröjd på torsdag inställts. Så snart motorn reparerats och bussens turer återupptagits kommer detta att meddelas i pressen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Skärmbildsbussen

besöker på lördag kl. 8,30-1Q,30 Viklau och samma dag kl. 12-14 Sjonhem. På måndag kommer turen till Guldrupe kl. 9-11 och till Klintebys kl. 14-17. Tisdagen den 27 pågå undersökningar i Vänge kl. 9-12 och 14-17. Onsdagen den 28 besökes Halla kl. 9-12 och Björke kl. 14-16, och torsdagen den 29 är bussen i Fröjel kl. 9-12 och kl. 14-17.
Det fasta röntgenaggregatet har följande program för nästa vecka : måndagen den 26 i Roma kl. 9-12 och 14-17, tisdagen den 27 i Björke kl. 13-17 samt onsdagen den 28 och torsdagen den 29 i Klintehamn kl. 9 —12 och 14-17.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Kungörelse.

Hos Söderbygdens vattendomstol hava kammaradvokatfiskalsämbetet och Aktiebolaget Lina-Myr i likvidation var för sig anfört besvär över en den 10 april 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Lina myrs regleringsföretag av år 1943 och avseende reglering av vattenståndet i Lina myr för torrläggning av mark till Hintzer m. fl. hemman i Ganthems socken, Lina m. fl. hemman i Hörsne med Bara socken, Grinds m. fl. hemman i Vallstena socken, Björke m. fl. hemman i Norrlanda socken samt Boticker m. fl. hemman i Anga socken, Gotlands län.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast den 14 augusti 1943 till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senar e , att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att, i vad besvären avse båtnad eller ersättning av företaget, därutinnan avgiva yttrande antingen i skriftlig inlaga före vattendomstolens första sammanträde eller ock å nämnda sammanträde.
Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvarare, Carl Jacobsson i Norrbys, Dune.
Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Gotlands Allehanda och Gotlänningen samt hållas tillgängliga hos nämnde aktförvarare.
Stockholm den 14 juli 1943.
Av vattenrättsdomarärnbetet:
Gunnar Fredrikson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162