Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i går middag stoftet efter stenhuggaren Hjalmar Johan Levander, Siffride i Fide. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av pastor Erik Karlsson.
Själva jordfästningsakten förrättades i Fide kyrka, i vilken kistaii inbars under orgelmusik. Därefter sjöngs ps. 570: 1-2, varefter pastor Karlsson höll en betraktelse över orden i Joh. 15: 5 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 440: 5-6, varpå kistan utbars under sorgemusik till kyrkogården och sänktes i graven, där sedan kransnedläggning vidtog.
Sedan begravningsföljet återvänt till sorgehuset hölls där en minnesstund över den bortgångne.

Stoftet efter fru Johann Maria Bolander, Björke, fördes igår middag till griftero. Jordfästningsakten förrättades i Björke kyrka av kyrkoherde Artvid Ruhr, som även höll en betraktelse med ledning av text ur evangeliet för nästa söndag. Den högtidliga akten omslöts av psalmsång. Kistan fördes därefter ut till kyrkogården, där gravsättning och kransnedläggning ägde rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16

Dede hushållningsgille

hade i lördags årsmöte i Akebäcks skola med nämndeman J. Endrell, Bäcks i Akebäck, som ordförande. Till ny ordförande i gillet efter hr Endrell som avsagt sig valdes arrendator Carl Widén, Prästgården i Follingbo. Det blev skifte även på vice ordförandeposten, där lantbrukare Herman Collberg, Kallings i Follingbo, nyvaldes. Till ledamot i styrelsen omvaldes Viktor Gahne, Norrgårda i Björke, med G. Norrby, Norrgårda i Björke, som ersättare. Till ombud för skörderapporterna valdes för Björke G. Norrby, Norrgårda, för Roma Brynolf Engström, Busarve, för Akebäck Josef Pettersson, Folkedarve, och för Follingbo Carl Widén. Vidare föreslogos ett tiotal personer till inval i gillet.
Konsulenterna Lorensson och Ljunggren höllo i samband med mötet vardera två föredrag i aktuella jordbruksfrågor samt visade också ett par smalfilmer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Dödsfall.

I en ålder av 89 år har förra hushållerskan Johanna Maria Bolander, Björke, avlidit på Roma ålderdomshem, där hon vårdats i omkring ett års tid.

I går avled änkefru Betty Amalia Hägg, Klintehamn, i sitt 72:a levnadsår. Den bortgångna, som var änka efter framlidne byggmästaren Arvid Hägg, har en längre tid varit sjuklig. Som medlem av Klintehamns baptistförsamling bar hon i dess syförening nedlagt ett intresserat och gott arbete och efterlämnar ett vördat och aktat minne. Närmast sörjande vid hennes bår äro sex barn, sönerna byggmästaren Helge Hägg och bilägarna Josef och Bertil Hägg samt tre gifta döttrar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Förlovning

har tillkännagivits mellan hr Gösta Fagerberg, Valdemarsvik, och fröken Vera Olsson, dotter till lantbrukaren Otto Olssan, Verkegårds, Fårö, och hans maka, född Wessman;
mellan affärsbiträdet Tore Ekland, Eskilstuna, och fröken Birgit Westergren, dotter till framlidne lantbrukaren Fritz Westergren, Eriks, Bra, och hans maka, född Wallin.
mellan godsägaren Gunmar Hamner, Västerhaninge, och fröken Ingeborg Mattsson, dotter till framlidne grosshandlaren Sven Mattsson, Mörrum, och hans efterlämnade maka, född Karlsson.
mellan disponenten Carl Olof Kolmodin, Visby, och fröken Ulla Bergendahl, dotter till framlidne kaptenen Holger Bergendahl och hans efterlevande maka f. Grönqvist, Stockholm.
mellan lantbrukaren Harald Nilsson, Önneköp, och fröken Nanna Björkander, dotter till hemmansägaren Daniel Björkander, Björksarve i Björke, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3

Gotlands folkmängd.

var enligt pastorsämbetenas preliminära uppgifter vid årsskiftet i de olika socknarna följande:
Hablingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 2 (0 m. 2 k.), inflyttade 18 (11 m. 7 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 533. Minskning 10.
Sproge socken: Födda 4 (3 m. 1 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 6 (2 m. 4 k.), utflyttade 8 (5 m. 3 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 271. Minskning 4.
Silte socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (3 m. 3 k.), inflyttade 4 (4 m. 0 k.), utflyttade 7 (4 m. 3 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 298. Minskning 4.
Dalhem socken: Födda 11 (6 m. 5 k.), döda 10 (8 m. 2 k.), inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (9 m. 8 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 618. Minskning 3.
Ganthem socken: Födda 5 (1 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 12 (7 m. 5 k.), utflyttade 13 (7 m. 6 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 265. Minskning 1.
Halla socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 32 (16 m. 16 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.) , vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 381. Ökning 6.
Vall socken: Födda 5 (3 m. 2 k.), döda 6 (5 m. 1 k.), inflyttade 15 (6 m. 9 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 294. Minskning 2.
Hogrän socken: Födda 7 (1 m. 6 k.), döda 4 (2 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 27 (13 m. 14 k.), vigde 7 par. Folkmängd 31 dec. 329. ökning 10. Äldste förs.-medlemmen född 1843.
Atlingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 13 (9 m. 4 k.), utflyttade 12 (8 ni. 4 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 236. Ökning 3.
Klinte socken: Födda 20 (9 m. 11 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 89 (42 m. 47 k.), utflyttade 83 (41 m. 42 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,328. Ökning 11.
Fröjels socken: Födda 7 (5 in. 2 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 15 (9 m. 6 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 503.
Fårö socken: Födda 19 (10 m. 9 k.), döda 21 (12 m. 9 k.), inflyttade 41 (18 in. 23 k.), utflyttade 47 (21 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 1,036. Minskning 8.
Källunge socken: Födda 8 (4 in. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 20 (11 in. 9 k.), utflyttade 15 (4 in. 11 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 307. Ökning 11.
Vallstens socken: Födda 1 (1 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 12 (4 m. 8 k.), utflyttade 28 (10 m. 18 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 351. Minskning 18.
Hejnums socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 11 (7 m. 4 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 248. Minskning 7.
Bäls socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 1 ( 1 m.), inflyttade 12 (3 m. 9 k.), utflyttade 12 (6 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 196. Ökning 1.
Lärbro socken: Födda 31 (12 m. 19 k.) , döda 23 (11 m. 12 k.) , inflyttade 117 (55 m. 62 k. ), utflyttade 82 (34 m. 48 k.), vigde 23 par. Folkmängd 31 dec. 1,423. Ökning 43.
Hellvi socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 9 (2 m. 7 k.), inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 48 (21 m. 27 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 706. Minskning 18.
Hangvars socken: Fädda 16 (9 m. 7 k.), döda 14 (8 in. 6 k.), inflyttade 461 (20 m. 26 k.), utflyttade 74 (35 m. 39 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 789. Minskning 28.
Halls socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), 1 döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 7 (4 m. 3 k.), utflyttade 10 (6 m. 4 k.), Vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 219. Minskning 4.
Roma socken: Födda 19 (7 m. 12 k.), döda 13 (10 m. 3 k.), inflyttade 68 (27 m. 41 k.), utflyttade 73 (32 m. 41 k.), vigde 11 par. Folkmängd 31 dec. 836. Ökning 1.
Björke socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 58 (30 m. 28 k.), utflyttade 45 (21 m. 24 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 411. Ökning 18.
Sjonhem socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 22 (8 m. 14 k.), utflyttade 34 (15 m. 19 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 279. Minskning 13.
Viklau socken: Födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 8 (3 m. 5 k.), utflyttade 23 (10 m. 13 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 210. Minskning 15.
Rute socken: Födda 4 (3 m. 1 k.) , döda 9 (1 m. 8 k.), inflyttade 43 (16 m. 27 k.), utflyttade 74 (38 m. 36 k.), vigde 8 par. Folkmängd 31 dec. 831. Minskning 36.
Fleringe socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 395. Minskning 1.
Sanda socken: Födda 18 (12 m. 6 k.) , döda 6 (4 m. 2 k.), inflyttade 38 (16 m. 22 k.), utflyttade 57 (26 m. 31 k.), vigde 6 par. Folkmängd 31 dec. 818 Minskning 7.
Västergarn socken: Födda 4 (4 k.), döda 13 (9 in. 4 k.), inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 14 (5 m. 9 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 233. Minskning 9.
Mästerby socken: Födda 8 (2 m. 6 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 33 (17 m. 16 k.), utflyttade 36 (21 m. 15 k.), vigde 4 par. Folkmängd 31 dec. 396. Minskning 5.
Othem socken: Födda 51 (26 m. 25 k.), döda 21 (13 m. 8 k.), inflyttade 136 (51 m, 85 k.), utflyttade 131 (51 m. 80 k.), vigde 18 par. Folkmängd 31 dec. 2,073. Ökning 35.
Boge socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 34 (12 m. 22 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 487. Ökning 12.
Rone socken: Födda 19 (9 m. 10 k.), döda 15 (8 m. 7 k.), inflyttade 47 (25 m. 22 k.), utflyttade 26 (18 m. 8 k.), vigde 5 par. Folkmängd 31 dec. 905. Ökning 25.
Eke socken: Födda 1 (1 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 7 (.8 m. 4 k.). Folkmängd 31 dec. 208. Ökning 5.
Barlingbo socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.), inflyttade 41 (17 m. 24 k.), utflyttade 41 (19 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 398. Ökning 2.
Endre socken: Födda 11 (4 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 40 (21 m. 19 k.) , utflyttade 48 (24 m. 24 k.) , vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 365. Minskning 2.
Ekeby socken: Födda 4 (4 m.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 308. Minskning 7.
Hejdeby socken: Födda 1 (1 m.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (7 m. 7 k.), utflyttade 20 (10 m. 10 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 207. Minskning 7.
Vänge socken: Födda 11 (7 m. 4 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 37 (18 m. 19 k.), utflyttade 43 (21 m. 22 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 687. Minskning 3.
Buttle socken: Födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 m. 0 k.), inflyttade 14 (9 m. 5 k.), utflyttade 32 (14 m. 18 k.), vigde 0 par. Folkmängd 31 dec. 287. Minskning 18.
Guldrupe socken: Födda 2 (2 m.), döda 5 (2 m. 3 k.), inflyttade 13 (8 m. 5 k.), utflyttade 9 (4 m. 5 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 230. Ökning 1
Bunge socken: Födda 28 (14 m. 14 k.), döda 10 (5 m. 5 k.), inflyttade 326 (219 m. 107 k.), utflyttade 106 (58 m. 48 k.), vigde 20 par. Folkmängd 31 dec. 1,526. ökning 239. Äldste församlingsmedlem 92 år.
Västkinde socken: Födda 22 (14 m. 8 k.), döda 9 (5 m. 4 k.), inflyttade 64 (36 m. 28 k.), utflyttade 63 (37 m. 26 k.), vigde 9 par. Folkmängd 31 dec. 791. ökning 14.
Fole socken: Födda 11 (5 m. 6 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 26 (9 m. 17 k.), utflyttade 30 (15 m. 15 k.), vigde
2 par. Folkmängd 31 dec. 456. Minskning 1.
Bro socken: Födda 6 (1 m. 5 k.), döda 5 (4 m. 1 k.), inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 33 (21 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 315. Minskning 16.
Lokrume socken: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 7 (4 m. 3 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 33 (17 m. 16 k.), vigde 3 par. Folkmängd 31 dec. 451. Minskning 1.
Kräklingbo socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 3 (2 m. 1 k.), inflyttade 11 (4 m. 7 k.), utflyttade 16 (7 rn. 9 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 385. Minskning 3.
Ala socken: Födda 2 (1 m. 1 k.) , döda
3 (1 m. 2 k.), inflyttade 5 (2 m. 3 k.), utflyttade 9 (3 m. 6 k.). Folkmängd 31 dec. 302. Minskning 5.
Anga socken: Födda 4 (2 m. 2 k.), döda 1 (1 ni.), inflyttade 11 (7 m. 4 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 1 par. Folkmängd 31 dec. 253. Minskning 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1

Kommunalskatten i de gotländska kommunerna.

Björke har höjt utdebiteringen från 4:10 i år till 4:65 för 1941, Alskog har höjt från 9:53 till 10 kr. jämt och Lokrume har höjt med hela 3:00 från 6:901 är till 10 kr. för nästa år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Oktober 1940
N:r 253

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under september månad 1940.
För hästar till: H. A. E. Jacobsson, Smiss i Hejde, 620: —; E. V. Norman, Möllebos i Halla, 495: —; Josef Hejdenberg, Norrbys i Hejnum, 550: —; K. A. Johansson, Ekebys i Stenkyrka, 700: —; Sven Andersson, Stenstu i Barlingbo, 350: —; Hugo Karlströms stbh., Mörby i Lokrume, 560: —; Joh;s Gardell, Hanes i Endre, 250: —; N. E. Johansson, Hardings i Vall, 300; —.
För föl till: O. Ragnar Ottosson, Tuer i Bro, 133: —.
För kreatur till: Artur Andersson, Medebys i Martebo, 300: —; Gustaf H. Eriksson, Alvena i .Vallstena, 300: —; Albert N. Persson, Brunns i Grötlingbo, 320: —; E. V. Norman, Möllebos i Halla, 300: —; d:o 300:—; d:o 300: —; Fredrick Löfkvist, Myrvälder i Tingstäde, 250: —; Emil Andersson, Emilsro i Västkinde, 320: —; Axel Lagergren, Stenstugu i Björke, 300: —; Enar Pettersson, Maldes i När, 250:—; J. P. Malts stbh., Bäcks i Endre, 150: —; E. Mathsson, Libbenarve i Havdhem, 60:—.
För svin till: O. Cederlunds stbh. Kälder i Havdhem, 80: —.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 oktober 1940
N:r 247

Föreningen till den varmblodiga hästavelns främjande på Gotland

har efter förslag från länets hästpremieringsnämnd tilldelat byråchefen E. Cassels hederspris för år 1940 till bästa på Gotland födda treåriga varmblodssto, som stannar i aveln, till Miranda, br. e. Ulster-Mininda 1448, äg. Malte Klingvall, Kräklings i Kräklingbo. Stoet är fött och uppfött hos Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke.
Föreningens hederspris till lovande tvååriga ungstön (silvertallriken) har tilldelats.
Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke, för Geda e. Geijser-Yngdora 2827; M. Vallander, Dune i Dalhem, för Lola 1 e. Geijser-Lola 2940; M. Wiman, Tings i Kräklingbo, för Siska e. Gejser-Sessan 2672; D. Pettersson, Rodarve i Fardhem, för Malin e. Bohéme xx-Freja 2937; 0. Jakobsson, Lillegårds i Eksta, för Vanda e. Hamlet-Schebecka 2068.
Priserna komma att utdelas på föreningens årsmöte.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 oktober 1940
N:r 244

Över 9,000 ej elektrifierade gotlandsfastigheter.

Årliga fotogenbehovet över en miljon liter.
Enligt rapport till bränslekommissionen från Gotlands läns kristidsstyrelse utgöra antalet icke elektrifierade fastigheter inom nämnda styrelseområde 9,115. Den normala årliga förbrukningen av fotogen för belysningsändamål beräknas utgöra 1,050,047 liter. De olika kristidsnämnderna rapportera följande . antal fastigheter sakna elektrisk installation (fotogenbehovet pr år inom parentes):
Visby stads 175 (5,000), Fårö 235 (20,500), Bunge 125 (15,000), Rute 117 (15,000), Fleringe 110 (5,300), Hangvars pastorat 217 (20,000), Lärbro 350 (35,000), Hellvi 1381 (18,900), Slite 170 (29,000), Boge 145 (11,500), Källunge och Vallstena 126 (20,000), Bäl och Hejnum 97 (9,555), Tingstäde 60 .(6,000), Stenkyrka m. fl. socknars 346 (45,000), Västkinde pastorats 492 (33,800), Barlingbo pastorats 248 (10,920), Roma och Björke 103 (8,000), Follingbo och Akebäck 108 (5,720), Vesterhejde m. fl. socknars 265 (20,000), Vall m. fl. socknar 173 (17,300), Sanda pastorat 366 (54,000), Eskelhems pastorat 270 (27,000), Dalhems 214 (20,000), Hörsne och Norrlanda 147 (12,000), Gothem 159 (26,100), Kräklingbo pastorats 205 (25,000), Katthammarsvik 246 (24,600), Ardre 65 (5,000), Vänge m. fl. socknars 367 (42,300), Hejde pastorats 224 (35,000), Klintehamn 249 (41,792), Eksta och Sproge 192 (20,000), Linde m. fl. socknar 230 (34,500), Levede och Gerum 162 (20,000), Hablingbo pastorats 195 (19,500), Garda gille 308 (52,260), Hemse m. fl. socknars 383 (38,500), Närs pastorat 284 (46,800), Burs 170 (30,000), Stånga 112 (14,820), Havdhem m. fl. socknar 224 (43,680), Grötlingbo och Fide 194 (27,400), Burgsvik 138 (2,500), och Vamlingbo m. fl. socknars 218 (35,000).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 oktober 1940
N:r 243

Uppgifter till mantalsskrivning

för ROMA och BJÖRKE socknar inlämnas före den 1 november 1940 för uppgifter avseende Roma till E. Svensson, Diskarve, för uppgifter avseende Björke till Sockerfabrikens kontor samt till Roma pastorsexpedition (för såväl Roma som Björke) . Blanketter för uppgift tillhandahålles hos ovannämnda. Felande uppgifter införskaffas genom polismyndigheterna och föranleder kostnader för den försumlige.
Roma och Björke den 7 oktober 1940.
Kommunala granskningsnämnderna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234