Öström, Erik Olof Arthur, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Katthammarsvik. Född den 14 april 1921 i Östergarn. Föräldrar: Albert Öström o. h. h. Anna Öström. Medlem i föreningen sedan 1937, sekreterare 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Lennart Johannes, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Grogarns, Katthammarsvik. Född den 12 augusti 1919 i Katthammarsvik. Föräldrar: Karl Östergren o. h. h. Hilma Östergren. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 5. Innehar: Riks SM, L Årtm br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Karl Ragnar, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den to november 1922. Föräldrar: Albert Östergren o. h. h. Märta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 1, Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Gunnar Albert, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den i november 1927 i Herrvik. Föräldrar: Albert Östergren o. h. h. Märta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör rekrytklassen. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Östergren, Bengt Olof, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Herrvik, Katthammarsvik. Född den 22 december 1923 i Herrvik. Föräldrar: Albert Östergren o. h. Marta Östergren. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Riksskytteplakett.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Österdahl, Gustaf Johan Robert, Snickare.

Östergarns skytteförening.
Tronings, Kräklingbo. Född den 16 juli 1891 i Tronings. Föräldrar: Karl Österdahl o. h. h. Charlotta Österdahl. Gift 1927 med Elsa Toftström. Medlem i föreningen sedan 1913, ordförande några år, sekreterare ett antal år, tidigare medlem i Kräklingbo skytteförening i tre år och i Gammelgarns skytteförening i ett år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Olausson, Karl Ragnar, Målare.

Östergarns skytteförening.
Mattsarve, Katthammarsvik. Född den 25 april 1899 i Gammelgarns församling. Föräldrar: Knut Olausson o. h. h. Selma Olausson. Medlem i föreningen sedan 1933, skjutchef, revisor ett par år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Skidskyttem s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Nordahl, Sigvard Thure Gustav, Jordbruksarbetare.

Östergarns skytteförening.
Sigdes, Katthammarsvik. Född den 10 januari 1929 i Sigdes. Föräldrar: Gustav Nordahl o. h. h. Erna Nordahl. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör rekrytklassen. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Nordahl, Olof Oskar Albin, Mejerielev.

Östergarns skytteförening.
Sigdes, Katthammarsvik. Född den 1 mars 1927 i Sigdes. Föräldrar: Gustav Nordahl o. h. h. Erna Nordahl. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Nilsson, Rune Vilhelm, Handelsbiträde.

Östergarns skytteförening.
Hallvede, Katthammarsvik. Född den 26 mars 1925 i Katthammarsvik. Föräldrar: Vilhelm Nilsson o. h. h. Rut Nilsson. Medicin i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.