Andreasson, Henning Emil Harry, Fiskare.

Väskinde skyttegille.
Nors, Väskinde. Född den 23 juli 1918 i Väskinde. Föräldrar: Viktor Andreasson o. h. h. Annie Andreasson. Gift 1939 med Virginia Krantz. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Väskinde skyttegille.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *