Biograferna.

Skandiabiografen visar en synnerligen intressant och sevärd Hart-film, som kallas Mästerskytten från Montana. Den innehåller bl. a. många trevliga interiörer från cowboylivet i vilda västern.
Visby-bio har på sitt program en glad komedi, När ungdomsblodet svallar, med George Walsh i huvudrollen, samt dessutom naturbilder från Trinidad. En särskild aktualitet kommer därjämte att insättas i kväll, nämligen bilder från biskop von Schéeles begravning i Upsala.
Folkbiografen ger en äventyrsfilm Situationens herre, samt dessutom en uppsluppen fars, Toffelhjältar ohoj!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Avsked

har beviljats löjtnanten i Gotlands infanteriregementes reserv L. H. Ekelöf.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Auktion.

Lördagen den 24 april kl. 1 e. m. låter fru Maria Broberg, Bläs, Fleringe medels öppen och frivillig auktion försälja 1 sto, 2 år, 1 kviga i kalvställning, 3 st. tackor, 1 tjurkalv, 1 fiskbåt, några stycken strömmingsgarn, grimmnät och anglar,
järnkamin i bättre tvärfjrådervagn. En jordlägenhet vid Grostäde på omkring 3 á 4 tunnland åker på evärldelig tid avsöndrad från Lickedarve hemman. Jordlägenheten säljes gravationsfri och köpevillkoren för fastigheten tillkännagivas före utropet. Prövningsrätt förbehålles. 1/6 del av käpeskillingen Akall erläggas vid klubbslaget.
För godkända och reela köpare lämnas anstånd med betalningen för lösegendomen till den 1 september 1920, andra betala kontant eller vid anfordran.
Storsåg den 15 april 1920.
CARL LARSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Återfunna.

De båda saknade, fiskaren K. J. Osin och gossen Erik Svensson, åter, fannos lyckligt och väl genom den utsända räddningsexpedition, ??? delsen hade, som förmodats, ???? sin upprinnelse i en fisketur, varvid vind och ström tagit hand om båten, som de båda ombordvarande icke mäktade manövrera med årorna. Någon tredje person hade aldrig, såsom ryktena ville göra gällande, deltagit i färden.
När bogserbåten Thor vid 2-tiden i går middag gav sig ut på sin expedition, gick den norrut längs kusten. Kommen på höjden av Skälsö, anropades den där från stranden och fann där de saknade. Efter att således nära ett dygn ha drivit omkring på havet, hade de båda i båten varande personerna, ehuru utmattade och medtagna, äntligen kunnat taga sig i land där, kort förut. De togos ombord på Thor, vilken också tog lotsbåten på släp och återvände hit, efter att således på ett par timmar ha nått sitt mål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Ång. Thjelvar

har för egen maskin anlänt till Oskarshamn för att vid därvarande mek. verkstad reparera sina vid grundstötningen erhållna skador.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Visby Fabriks- och Hantverksförening

hade igår ordinarie möte, varvid utlärlingsbok med diplom tilldelades guldsmedsgesällen Otto Julius Johansson, som lärt hos juvelerare Ernst Swenson, samt målaregesällerna K. J. Engström och Axel A. R. E. Björkqvist, vilka lärt hos firman Sven & Henr. Engström. De båda förstnämda tilldelades dessutom silvermedalj och den sistnämde bronsmedalj för synnerligen väl gjorda gesällprov. Gesällnämningen försiggick denna gång – och så skall även i framtiden förfaras – under högtidliga och tilltalande former.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Ved- och virkesaukt. i Dalhem.

Måndagen den 19 april kl. 1 e. m. låter V. Jakobsson genom offentlig auktion å sågplatsen i Halfoser hage i Dalhem försälja ett större parti kantade och okantade bräder från 4-9″, vrakbrader, span, grenved, spånved, kantribb, c:a 100 kaster floved, såghus m. m.
Betalningsanstånd för godkände köparn till den 1 sept. 1920.
Roma i april 1920.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Valnämderna.

Till ordförande i valnämnden för Visby sockens valdistrikt har k. befhde förordnat förvaltaren Oscar Roswall ä Stora Hästnäs i stället för godsägaren Arthur von Corswant, vilken avsagt sig uppdraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Väghinder.

På grund av omläggning av en bro är bygdevägen mellan Öja och Hamra socknar avlyst från trafik från och med måndagen denn 26 till och med onsdagen den 28 innevarande april, då vägfarande i stället kunna använda bygdevägen från Storms i Hamra till Sibbjena i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 Termometer:Barometer:
kl. 2 e. m.13,2757,0
kl. 4 e. m.13,0757,0
kl. 6 e. m.10,0757,2
kl. 8 e. m.7,5757,2
kl. 10 e. m.6,8757,1
kl. 12 midnatt8,0756,6
kl. 2 f. m.8,6756,4
kl. 4 f. m.9,3756,1
kl. 6 f. m.10,0756,4
kl. 8 f. m.10,4755,8
kl. 10 f. m.11,3755,5
kl. 12 midd.12,8755,2

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87