Fastighetsauktion.

Fredagen den 7 febuari från kl. 11 f. m. låter P. Cedergren, Rangvalds i Tofta, i anseende till sjuklighet genom offentlig auktion försälja sitt ägnde omkring 1/32 mantal Rangvalds, hemmansdelen som är belägen i närheten af Gnisvärds fiskläge har goda åbygnader, med c:a 10 tnld god åker och c:a 20 tald skog och betesmark i ett skifte med skog till hushehof Köpe- och betalningsvillkoren som blifva förmånliga tillkännagifvas vid auktionen.
Rovalds Eskelhem 29 jan 1913.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Hejdeby: födda 10 (3m. 7 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 25 (10 m. 14 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 240; ökning 17.
Pastoratets folkmängd 598; ökning 17.

Barlingbo: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 36 (18 m. 18 k.), utflyttade 48 (24 m. 24 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 481; minskning 4 personer.

Ekeby: födda 10 (7 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 14 (4 m. 10 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 358; minskning 4 personer.
Pastoratets folkmängd 839; minskning 8.

Vall: födda 2 m., döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (12 m. 9 k.), utflyttade 22 (11 m. 11 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 315; minskning 2 personer.

Hogrän: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 28 (9 m. 19k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 331; minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 646; minskning 10.

Sanda: födda 14 (9 m. 5 k.), döda 10 (3 m. 7 k.); inflyttade 59 (27 m. 32 k.), utflyttade 49 (16 m. 33 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 848; ökning 14.

Mästerby: födda 12 (4 m. 8 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 41 (22 m. 19 k.); utflyttade 30 (14 m. 16 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 433; ökning 19.

Västergarn: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 24 (13 m. 11 k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 6.
Hela pastoratets folkmängd 1,570; ökning 27.

Hejde: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 35 (12 m. 23 k.), utflyttade 39 (16 m. 23 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 579; minskning 1.

Väte: födda 10 (6 m. 4 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 21 (6 m. 15 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.); vigde par; folkmängd 31 dec. 601 (278 m. 323 k.); minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,180; minskning 10.

Alfva: födda 10 (7 m. 8 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 39 (17 m. 22 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 480; minskning 7.

Hemse: födda 18 (11 m. 7 k.), död 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 54 (24 in. 30 k.), utflyttade 58 (33 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 827; ökning 3.
Pastoratets folkmängd 1,307; minskning 4.

Hablingbo: födda 11 (4 m. 7 k.), döda 11 (8 m. 3 k.); inflyttade 27 (16 m. 11 k.), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 565 (284 m. 281 k.); ökning 17 personer.

Silte: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 7 (5 m. 2 k.), utflyttade 13 (9 in. 4 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 296 (147 m. 149 k.); minskning 8 personer.
Pastoratets folkmängd 861; minskning 25.

Vamlingbo: födda 11 (2 m. 9 k.), döda 9 (3 m. 6 k.); inflyttade 32 (11 m. 21 k.), utflyttade 33 (15 ni. 18 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 664; ökning 1.

Sundre: födda in en, döda 4 (3 m. 1 k.); inflyttade 3 (2 m. 1 k.), utflyttade 4 (3 m. 1 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 196; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 860; minskning 4.

Öja: födda 23 m. 14 k.); döda 13 (7 m. 6 k.); inflyttade 44 (22 m. 22 k.), utflyttade 60 (30 m. 30 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 886; minskning 6, äldste invånaren i Öja 91 År.

Hamra: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (6 m. 11 k.); Vigde 3 par; folkmängd 31. dec. 302; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,188; minskning 14.

Rone: födda 17 (9 m. 8 k.), döda 16 (1 m. 15 k.); inflyttade 39 (25 m. 14 k.), utflyttade 73 (30 m. 43 k.); vigde 10 par; folkmängd 31 dec. 994; minskning 33 personer.

Eke: Födda 11 (8 m. 3 k.), döda 3 (1 m. 2 k.): inflyttade 25 (15 m. 10 k.), utflyttade 19 (7 m. 12 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 267; ökning 14 personer.
Pastoratets folkmängd 1,261; minskning 19.

Närs: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 11 (6 m. 5 k.); inflyttade 14 (5 m. 9 k.), uflyttade 26 (14 m. 12 k); vigde 9 par; folkmängd 31 dec. 916; minskning 9 pers.

Lau: födda 6 (3 m. 3 k), döda 9 (2 m 7 k.); inflyttade 19 (7 m. 12 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 472; minskning 1 person.
Pastoratets folkmängd 1,388; minsk ning 10.

Fardhem: födda 11 (5 m. 6 k), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 21 (5 m. 16 k.), utflyttade 27 (17 in. 10 k.): vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 374; ökning 2 pers.

Linde: födde 10 (5 m. 5 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); Inflyttade 25 (12 m. 13 k.), utflyttade 47 (25 m. 22 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 15 pers.

Lojsta: födda 13 (7 m. 6 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 14 (8 m. 6 k.), utflyttade 23 (13 m. 10 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 294; minskning 1 pers.
Pastoratets folkmängd, 1,077; minskning 14.

Levide: födda 16 (8 m. 8 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); Inflyttade 14 (8 m. k.), utflyttade M (10 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 551; minskning 3 personer.

Gerum: födda 3 (2 m. 1 k.), döda 1 (1 m.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 18 (10 m. 8 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 182; ökning 3 personer.
Pastoratets folkmängd 733; oförändrad.

Ejsta: födde 9 (5 m. 4 k.), döda 7 (7 m.); inflyttade 29 (13 m. 16 k.), utflyttade 20 (11 m. 9 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 594; ökning 11.

Sproge: födde 3 (3 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 22 (9 m. 13 k:), utflyttade 10 (5 m. 5 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 304; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 898; ökning 23.

Klinte: födda 26 (14 m. 12 k.), döda 18 (6 m. 12 k.); inflyttade 95 (39 m. 56 k.),, utflyttade 91 (44 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,213 pers; ökning 12 pers.; äldste pers. 90 år.

Fröjel: födda 5 (3 m. 2 k.), döda 15 (10 m. 5 k.); inflyttade 21 (8 m. 18 k.), utflyttade 27 (12 . m. 15 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 524 pers.; minskning 16 pers. äldste pers. 91 år.
Pastoratets folkmängd 1,737; minskning 4.

Stenkyrka: födda 12 (8 m. 4 k.), döda 14 (7 m. 7 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 55 (29 m. 26 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 723; minskning 9.

Tingstäde: födda 7 (5 nr. 2 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 44 (19 m. 25 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; minskning 9.
Pastoratets folkmängd 1,236; Minskning 18.

Fårö: födda 21 (9 m. 12 k.), döda 11 (1 m. 10 k.); inflyttade 19 (9 m. 10 k.), utflyttade 34 (14 m. 20 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 1,120; minskning 5.

Stenkumla: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 45 (14 m. 31 k.), utflyttade 28 (15 m. 13 k.); Vigde 3 par; falkmängd, 480; ökning 20.

Västerhejde: födda 9 (5 in. 4 k.), döda 8 k.; inflyttade 31 (13 m. 18 k.), utflyttade 28 (16 m. 12 k.); Vigde 5 tar; folkmängd 31 dec. 468; ökning 4.

Träkumla: födda 4 (1 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 24 (12 m. 12 k.), utflyttade 12 (8 in. 4 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; ökning 12.
Pastoratets folkmängd 1,217; ökning 36.

Eskelhem: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 8 (3 m. 5 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 655; minskning 28, äldste medlem 93 år.

Tofta: födda 9( 4 m. 5 k.), döda 9 (4 m. 5 k.); inflyttade 26 (11m. 15 k.), utflyttade 29 (14 m., 15 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 547; minskning 3; äldste medlem 93 är.
Pastoratets folkmängd 1,202; minskning 21.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

En olyckshändelse

af allvarsammare beskaffenhet förorsakades i dag af skenande hästar. Vid 2-tiden kommo ett par lass med sparrar körande genom Söderport nedåt slottsbacken, då på eftersta lasset en af spanarna sköt sig fram så att den stötte till hästen. Af en förbikörande varnades körsvennen och tillsades att lägga sparrer till rätta. Han åtlydde dock ej tillsägelsen med den påföljd att hästarne, skrämda, satte af i sken utefter svängen vid Södertorg, förbi förrådshuset till Björkanderska magasinet, der de svängde af i ned åt residenset. Här slog vagnen mot väggen och stannade, under det hästarna fortsatte.
På Mellangatan skulle en jordbruksarbetare Alin från Tofta hejda de skenande djuren, hvarför han stälde sig i vägen för dem, men det lyckades ej bättre än att han slogs omkull och släpades med ända till Björkandars magasin, hvarunder han illa tilltygades i hufvudet. Doktor Bolling, som just gick förbi, gaf den skadade den första omvårdnaden, hvarpå han fördes till lasarettet, der han för närvarande vårdas. Någon fara för lifvet tros ej förefinnas.
De skenande hästarna tillhörde Olof Björkgvist, Timmas i Väte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Eldsvåda.

Sistlidne Nyårsafton kl. 3 e. m. utbröt eldsvåda i en bygnad a Ansarfve i Tofta, hvilken äges af korgmakaren Eriksson (för tillfället med hustru på fastlandet) och bebodd af Erikssons tvänne döttrar och, mågar, fiskaren J. Eklund och målaren Broström, samt Eklunds lilla dotter, hvilken sistnämda var nära att blifva innebränd, emedan elden så fruktansvärdt hastigt red sig i det med spån täckta trähuset. Männen voro för tillfället borta och hustrurna, den ena hos grannen, den andra å gården, hunno ej rädda det ringaste af sina tillhörigheter; en granne sökte intränga genom ett fönster, men möttes af rök och eld och grep en stol, hvilken var det enda som kunde bergas af samtligas lösegendom. Huset nedbrann till grunden på 3/4 timmes tid. Hvad som ökar olyckan är att ingen af de brandakadade hade sin lösegendom försäkrad, utan stå blottade på allt, hänvisade till den allmänna barm hertigheten. Bygnaden var försäkrad i Södra Häradets brandstodsförening till ungefär hälften af sitt värde, eller 400 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Utdelning af innev. års 4:de

qvartals aflöning till Gotlands nationalbevärings underbefäl och spel kommer att verkställas på följande tider och ställen under nästkommande december månad, nämligen:
den 3 kl. 1 e. m. åt stamtruppens underbefäl samt 4:de batteriets underbefäl och spel och s. d. kl. 1 1/2 e. m. åt 12:te batteriets underbefäl och spel, fältmusikanterna och gevärshandtverkarne, å Fältkontoret; samt
den 7 kl. 12 middagen:
åt Hoburgs kompani vid Olofs i Öja,
åt Grötlinge kompani vid Lingvide i Hafelhem,
åt Hafdhems kompani vid Qvinnegårda i Hafelhem,
åt Hemse kompani vid Koparfve i Alfva,
åt Hablinge kompani vid Stenbro i Silte,
åt Fardhems kompani vid Burge i Levide,
åt Burs kompani vid Gumbalde i Stånga,
åt Närs kompani vid Hall ute i När,
åt Garda kompani vid Bosarfve i Lye,
åt Klinte kompani vid Sicklings i Klinte,
åt Banda kompani vid Botvide i Sanda,
åt Hejde kompani vid Lilla Atlings i Atlingbo,
åt Sjonhems kompani vid Bjerges i Wänge,
åt Torsburgs kompani vid Kräklings i Kräklingbo,
åt Östergarns kompani vid Trosings i Gammalgarn.
åt Eskelhems kompani vid Kroks i Tofta,
åt Stenkumla kompani vid Gardrunga i Stenkumla,
åt Dede kompani vid Harqvie i Björke,
åt Wisby infanteri kompani i kompanichefens bostad,
åt Wisby jägare kompani i kompanichefens bostad,
åt Endre kompani vid Endregårda i Endre,
åt Bro kompani vid Eriks i Bro,
åt Halla kompani vid Ganarfvo i Dalhem,
åt Lina kompani i Källunge sockenstuga,
åt Bäls kompani vid Gute i Bäl,
åt Lummelunds kompani vid Mos i Stenkyrka,
åt Tingstäde kompani vid Kyrkebys i Hangvar,
åt Forsa kompani vid Angelbos i Lärbro,
åt Rute kompani vid Koparlve i Rute samt
åt Fårö kompani vid Broa å Fårö.
Vederbörande arfvodestagare, hvilka ej sjelfva uttaga sin aflöning, erinras derom, att de personer, som uttaga medlen, ovilkorligen skola vara försedda med lagliga fullmakter och skola de sålunda befullmäktigade å aflöningslistan under rubriken ”qvitteras” teckna sitt eget namn enligt fullmakt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91

Försök till rån.

In vägen emellan Westergarn och Tofta inträffade för några dagar sedan, att en kringresande handelsman blef öfverfallen af 4 á 5 från skogen framspringande manspersoner, hvilka affordrade honom hans penningar, men då handlanden icke
lät skrämma sig utan i stället med sin pistol hotade rånarne, toge dessa skyndsamt till flykten. Man förmodar att dessa bofvar tillhöra det band af tjufvar som nu huserar på ön och som, till så hög grad lyckats uppskrämma allmogen, att man nu litet hvarstädes börjar anbringa luckor för fönsterna och i öfrigt vidtaga allahanda försigtighetsmått. Då detta nedskrifres är ingen af ”bandet” gripen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Martin Hanner.

Martin Hanner.

Eskelhem o. Tofta.
F. i Hannas, Krist, län, 1860 17/3. Stud. i Lund 79, i Upps. 88. Förestånd, för Sydöstra Skånes folkhögskola o. medborgareskola 87-88; prv. 93; domkyrkoadj. i Visby s. år; stadsmissionär därst. 95; aman. vid Visby domkapitel 98; kyrkoherde i Eskelhem fr. 99.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten d. 31 Aug.
Icke mindre än 6 minderåriga gossar, af mellan 7 och 14 års ålder, tilltalade för inbrott och stöld, instäldes för rätten, åtlöljda af sina föräldrar. De voro arbetaresöner, 2:ne bröder Ekström, Oscar Gustafsson, Gustaf Adolf Pettersson och Lars Olof och Carl Wilhelm Dahlgren. Genom att nattetid inslå ett fönster hos smeden Grönberg hade de förskaffat sig tillträde till hans smedja och der tillgripit 1 kaffeqvarn, 1 strykjern med 2 lod samt en skrufmutter; likaledes hade de nattetid beredt sig int äde i en konsul Enequist å Lenna tillhörig smedja, der de tillgripit 6 gamla och 6 nya hästskor, hvilka de derefter glimt i en buske utanför trädgården flerstädes, utan att sedermera efterse, om de ännu lågo qvar.
Af en enka Nordin från Tofta, hade de tillgripit en af henne i en korg förvarad portmonnä, innehållan 8 Kronor 56 öre.
Vidare hade de, afvaktande en hemresande landtbo, gömt sig bakom en sleeperstapel utanför norderport och sedan landtbon åkt förbi skyndat fram och bakom hans rygg ryckt till sig en bak i vagnen liggande paket. innehållande kaffe, socker m. m. Stölderna jemde inbrotten erkändes i allmänhet af de tilltalade. Särskildt yrkades häkte å Carl Ekström, hviket dock, i anseende till hans minderårighet, för närvarande icke kunde beviljas, och uppskjöts målet, för vidare utredning, till den 21 dennes.

Från Jernhandlanden Axel Fahlströms salubod härstädes bortstulos den 31 augusti på morgonen 2:ne dussin matskedar af förtent jernplåt, enligt af Fahlström derom hos stadsfiskalen gjord anmälan, värda 2 kronor 23 öre, för hvilken stöld en med tvål och diverse annat småkram kringresande och månglande karl vid namn Grönqvist misstänktes. Vid med Grönqvist omkring 2:ne timmar derefter af stadsfiskalen anstäldt polisförhör befanns han innehafva 6 stycken skedar af ofvannämda beskaffenhet, men uppgaf, att han på lördagen köpt sådana hos Fahlström, utan att han dock kunde minnas huru många, att han derefter försålt en del och nu hade 1/2 dussin qvar, samt förnekade på det bestämdaste att hafva olofigen tillgripit några skedar. Hans uppgifter voro dock mycket orediga, och som han icke hade någon stadig sysselsättning och saknade laga försvar, blot Grönqvist öfverlemnad till konungens befallningshafvande med anmälan om förhållandet för vidare förordnande.

Stadsfiskalen Gustafsson mot muraren Jakob Rosenlund angående fylleri:
Rosenlund hade den 21. sistl. juli anträffats å gata här i staden i öfvorlastadt tillstådd och då stadsfiskalen ville taga honom i förvar hade Rosenlund gjort motstånd samt skymfat honom.
Rosenlund, som i dag uppträdde inför rätten temligen upprymd och stortalig, erkände att han vid ifrågavarande tillfälle ”varit litet sömnig i ögonen, men inte full”. Tvänne tillkallade vittnen intygade dock, efter utlagd ed, sanningsenligheten af den mot Rosenlund gjorda angifvelsen.
Rosenlund, som vid protokollets uppläsande, och under vittnesförhöret ville ha sitt ord med i laget och derför var svår att tysta utbrast nu:
”Poliserna kommo och höggo mig. Jag var icke då full, och är det ej heller nu; men (pekande på stadsfiskalen) han var det då, och är så nu med.”
Stadsfiskalen: Jag finner mig nu ytterligare föranlåten att yrka särskildt ansvar å Rosenlund för fylleri inför rätta.
Rosenlund: Jag bestrider, och yrkar uppskof med målet för att med vittnen styrka min oskuld.
Sedan Rätten tillkännagifvet att målet skulle uppskjutas på tre veckor, måste Rosenlund, som ännu ville hålla tal, föras ut ur sessionsrummet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70

Vid arrendeauktionen 21 Dec.

Eskelhems kyrkoherdeboställe samt Tofta annexhemman afgafs intet antagligt anbud, hvadan ny auktion förrättas i domkapitlets expeditionslokal onsdagen 16 Januari kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1