Stor lösöreauktion i Fidenäs.

Genom off. aukt. som förrättas i mejerilokalen, i Fidenäs tisdagen den 9 näsek. aug. kl. 10 f. m., låter mejeristen Johannes Lingström i anl. av förestående avflyttning från orten till den högstbjudande försälja sitt välvårdade lösörebo m. m.
Av lösöret må nämnas: matsalsmöbel i mörk ek best. av: byffe, soffa, bord, 6 stolar o. serveringsskåp; vit möbel best. av: soffa, bord, skrivbord, fåtölj, 2 stolar, blombord; sängkammarmöbel best. av: 2 sängar, byrå, lavoar, 2 nattduksbord o. linneskåp; skrivbord o. bokskåp av ek, flera bord, kökssoffa, stolar, hörnskåp, piedestaler, korgstolar, barnsängar, tältsäng, fönsterbord, korkmattor, lampor, krukväxter, kokkärl, porslin, tvättmaskin, mek. mangel, baljor, emaljerat badkar, trädgårdsmöbel m. m.
En additionsmaskin »Addo», multiplikationsmaskin »Lipsia», eldsläckningsapparat, en 65 volts generator med pådragsmotstånd och mätare, radioapparat, hyvelbänk med verktyg, äggkläckningsmaskin för 320 ägg, kycklingmoder, grönfoderskärare, fodertråg, burar, tomsäckar. Två 4-mån. grisar, 100 unga höns, vit Leghorn, 150 kycklingar, 16 ankor, pälskaniner »Gastar Rex» hona med 7 ungar, 1 personbil, »Chevrolet», 2 dörrars Sedan av 1927 års modell, bilgarage, krossklin,ga med bänk samt div. mansgångkläder m. m.
Kl. 2 e. m. utbjudas till försäljning lägenheten Österby 1.42
o m 0, 2 4 8 0 har med nyligen uppfört modernt och rymligt hönshus på villkor, som vid auktionen meddelas.
För lösegendomen lämnas betalningkanstånd åt kände inropare till den 1 nov. 1932 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehållas tills full likvid erlagts för densamma.
Burgsvik den 30 juli 1932.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Statsunderstöd till torrläggningsföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t anvisa bidrag från statens avdikningsganslag med 14,760 kr. och lån från statens avdikningslånefond med 18,360 kr. till Endregårda—Hanes dikningsföretag av år 1930 i Endre, Hejdeby, Fide och Ekeby socknar samt resp. 2,350 och 4,120 kr. till Råby och Hellvigs dikningsföretag av år 1930 i Hejdeby och Fole socknar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Campingplatser på Gotland.

För dem, som reflektera på camping vid våra gotländska stränder, kan meddelas följande förteckning på campingplatser:

Visby, strax norr om staden, anordnad av Visby stad efter anvisning av Sv. Turistföreningen och Gotlands turistförening.

Fideviken: Udden 300 m. SV Fidenäs jvgstn. Barr- och lövskog, långgrund badstrand, bilväg. Hänvändelse till handlanden J. N. Johansson, Fidenäs. Avgift 50 öre pr. tält och natt.

Fårö, Ulla hau:
1) Simunds gård vid Sudersandsviken. Badstrand, eldning förbjuden. Hänvändelse till markägaren, hr Oskar Larsson.
2) Sudergårda. Platsen belägen mellan landsvägen och Ulla hau. Nära turistrestaurangen. Hänvändelse till markägaren, hr Wilh. Karlström. Avgift 50 öre pr. tält och natt.

Gnisvärds fiskläge: Strandskogen omedelbart S. det pittoreska fiskläget, Badstrand, bilväg. Hänvändelse till markägren, hr Hjalmar Westberg, Kroks, Gnisvärd. Avgift 50 öre.

Katthammarsvik: Engemansviken nära samhället. Hänvändelse till markägaren, hr P. Persson, Engenans, tel Katthammarsvik 4. Avgift 50 öre.

Klintehamn: Klinteberget tillhör Klinte kommun, 2 km. Ö Klintehamns jvgstn. Vid berget finnes en stuga, som kan få disponeras av turister.

Eksta: Djupviks fiskläge. Hänvändelse: Lantbrukare Fredrik Pettersson, Hejstäde, Stjärnarve.

Vamlingbo: Vid stranden omedelbart N ordet Fiskläge och S gårdstecknen Rems och Austre. Tallskog innanför långgrund sandstrand. Bilväg över Vamlingbo. Upplysningar hos handlanden C. A. Wessanan, Vamlingbo. Avgift 50 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Prislista för fältskjutningen

i Anga 12 juni 1932.
IV klassen: Träg. Kr.

E. Hamnnarström, Fårö, 22 5.—
L. Kviberg, Havdhem, 22 5.—
K. Stengård, Tingstäde, 22 5.—
A. Nyberg, Visby, 22 5.—
A. Larsson, Hogrän, 22 5.—
E. Brogren, Fårö, 21 3.—
B. Larsson, Fårö Östra, 21 3.—
R. Holmberg, Fide, 21 3.—
R. Hedeastedt Tingstäde, 21 3.—
G. Lundin, Visborgs, 21 3.—
Gun. Pettersson, Hogrän, 21 3.—
K. M. Hansson, Havdhem, 21 3.—
Y. Smitterberg Havdhem, 20 2.—
Th. Larsson, Havdhem, 20 2.—
K. Pettersson, Högbro, 20 2.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 20 2.—
J. Ahlström, Visborgs, 20 2.—
A. Boberg, Tingstäde, 20 2.—
V. Pettersson, Hesselby, 20 2.—

III klassen:
A. Pettersson, Dede, 23 6.—
G. Nilsson, Grötlingbo, 22 5.—
B. Engström, Dede, 21 4.—
H. Larsson, Havdhem, 21 4.—
E. Mattsson, Havdhem, 20 3.—
A. Larsson, Bara, 20 3.—
Th. Hansson, Dede, 20 3.—
A. Ekman, Fårö Östra, 20 3.—
H. Björkander, Bara, 20 3.—
I. Kviberg, Torsburgs, 20 3.—
K. Hallgren, Grötlingbo, 20 3.—
G. Larsson, Lau, 20 3.—
R. Levin, Ala, 20 3.—
N. Stengård, Tingstäde, 19 2.50
R. Lindbom, Grötlingbo, 19 2.50
A. Odén, Grötlingbo, 19 2.50
K. Larsson, Bara, 19 2.50
A. Eriksson, Bara, 19 2.50
H. Pettersson, Grötlingbo, 19 2.50
O. Pettersson, Ekeby, 19 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 18 2.—
H. Bergvall, Havdhem, 18 2.—
F. Fahlstedt, Väte, 18 2.—
T. Hallbom, Grötlingbo, 18 2.—
G. Hermansson, Havdhem, 18 12,—
N. Larsson, Lau, 17 1.—
K. G. Johansson, Lina, 17 1.—
A. Pettersson, Anga, 17 1—

II klassen:
G. NilSson, Fide, 18 4.—
N. Hermansson, Fide, 18 4.—
H. Jacobsson, Fide, 18 4.—
G. Karlsson, Havdhem, 17 3.50
E. Nordström, Hesselby, 17 3.50
Bengt Engström, Dede, 17 3.50
S. ????sson, Bara, 16.- 3.—
T. Pettersson, Havdhem, 16 3.—
G. Ekelund, Bara, 16 3.—
A. Gardell, Hesselby, 16 3.—
A. Pettersson, Anga, 15 2.50
R. Angelöv, Ekeby, 15 2.50
A. Kraft, Havdhem, 15 2.50
V. Samuelsson Väte, 14 ;2.—
39/2 Olssom, Visborgs, 14 2.—
J. Pettersson, Havdhem, 14 2.—
A. Berggsström, Ekeby, 14 2.—
E. Häglund, Hogrän, 14 2.—
7/3 Barght Visborgs, 14 2.—
K. Gardelin, Bara, 13 1.75
83/3 Nilsson Visborgs, 13 1.75
E. Olsson, Hogrän, 13 1.75

I klassen:
E. Levin, Ala, 15 3.—
A. Möllerström, Dede, 14 2.50
K. J. Engström, Dede, 14 2.50
H. Pettersson, Anga, 12 1.75
U. Persson, Bara, 12 1.75
Medelträff för medalj=13.

Extra insatsskjutning;
IV klassen: Poäng. Kr.

J. Ahlström, Visborgs, 6,60 4.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 6,58 3.50
Th. Gerentz, Visby, 6,68 3.50
R. Holmberg, Fide, 6,58 3.50
B. Larsson, Fårö, Ö., 6,58 3.50
A. Nyberg, Visborgs, 6,67 3.—
G. Pettersson Hogrän, 6,57 3.—
A. Boberg, Tingstäde, 6,57 3.—
A. Karlström, Fårö, Ö., 6,56 3.—
J. Angelöv, Ekeby, 6,56 2.50
E. Hammarström Fårö, 6,56 2:50
L. Kviberg, Havdhem, 6,56 2.50
G. Pettersson, Väte, 6,55 2.—
K. Stengård, Tingstäde, 6,55 2.—
R. Hederstedt Tingstäde, 6,55 2.—
M. Elfving, Visby, 6,55 2.—

III klassen:
A. Hermansson, Havdhem, 6,57 4.—
B. Engström, Dede, 6,67 4.—
K. J. Johansson, Havdhem, 6,56 3.50
H. Björklund, Bara, 6,56 3.50
A. Jacobsson, Hesselby, 6,55 3.—
A. Johansson, Grötlingbo, 6,52 3.—
H. Vesley, Hogrän, 6,55 2.50
K. Larsson, Bara, 6,52 2.50
H. Eriksson, Bara, 6,52 2.50
F. Fahlstedt, Väte, 6,51 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 6,51 2.50
A. Vigström, Bara, 6,50 2.50
I. Vigström, Bara, 6,50 2.50
K. Hallgren, Grötlingbo, 6,50 2.50
K G. Hoffman, Väte, 6,48 2.—
R. Levin, Ala, 6,48 2.—
B. Andersson, Östergarn, 6,48 2.—
A. Levin, Ala, 6,47 2.—
G. Larsson, Lau, 6,46 2.—

II klasssen:
V. Samuelsson, Väte, 6,56 4.—
G. Nilsson, Fide, 6,56 4.—
U. Runsten, Visby, 6,56 3.50
R. Angelöv, Ekeby, 6,58 3.50
E. Höglund, Hogrän, 6,5a 3.—
E. Larsson, Havdhem, 6,56 2.50
A. Karlström, Fårö Ö., 6,50 2.50
A. Gardell, Hesselby, 6,48 2.—
A. Kristiansson, Lau, 6,48 2.—
K. Gardelin, Bara, 6,48 2.—
3/8 Nyström, Visborgs, 6,45 2,—

I klassen:
A. Hallgren, Lau, 5,32 3.—
V. Persson, Bara, 4,26 2.—

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

En lyckad skyttedag.

Tävling om kronprinsens pokal i Anga.
Gotlands nationalbeväring och Gotlands skytteförbund hade i går anordnat skjutningar i Anga. Tack vare det trålande sommarvädret och de trevliga arrangemangen blev dagen en verkligt lyckad skyttedag.
Huvudtävlingen gällde som bekant kronprinsens vandringspokal, som förvaltas av nationalbeväringsförbundet och om vilken årliga tävlingar anordnas för velocipedpatruller. Dessa samlades i år vid Högbro i Halla kl. 8-10 f. m. och inalles anmälde sig 14 patruller om 8 man. Dessa startades med 10 min:s mellanrum och hade till uppgift att förflytta sig till Anga för att möta fientlig landstigning därstädes. Patrullerna använde dels vägen över Norrlanda, dels vägen över Sjonhem. Efter framkomsten till Anga, insattes patrullerna i tur och ordning i skjutning i terrängen öster om Bendes gård, där deras uppgift var att tillbakakasta fientligt infanteri och kulsprutetrupper, varvid patrullerna stödde sig på eget fingerat infanteri. Fienden representerades av 17 a 18 figurer och varje patrull hade 7 min:s tid till sitt flisfogande. Desamma genomförde också. sina uppgifter på, ett erkännansvärt sätt.
Resultatet fastställdes genom beräkning av antalet träffar, antalet träffade figurer, poängberäkning för det taktiska uppträdandet hos befälhavare och patrull o. s. v.
Kronprinsenen vandringspokal erövrades av Bara skgs patrull I med 72 p., varefter följde 2) Havdhems II med 68 poäng, 3) Fide, 67 p.; 4) Fårö, 64 p., och 5) Havdhem III, 62 p.
Till jämförelse må nämnas, att de fem första pristagarnas resultat i fjol låg mellan 91 och 72 poäng. Skillnaden orsakas av svårare terräng i år och därav följande lägre träffresultat, medan det taktiska uppträdandet i år kunnat värdesättas något högre än i fjol.
Samtidigt pågingo under hela dagen till framemot 4-tiden enskilda fältskjutningar med 6 skott mot vart och ett av 4 mål, nämligen helfigur, krypande figur, 1/3 figur och hjälmmål. Avstånden voro korta och det goda skjutvädret gjorde skjutningen ganska lätt, men i densamma hade dock inlagts tidtagning såväl för intagande av eldställning som för skjutningens verkställande. Även en extratävling hade anordnats med 5 skott mot ringad 1/4-figur.
Inalles deltogo skjutningarna 208 Skyttar. Det bästa resultatet va??? i enskilda fältskjutningen av A. Pettersson, Dede, med 23 träffar och i extratävlingen av fanj. J. Ahlström med 6/60. Som ledare stodo major Schoug och kapten Jeppsson, medan målanordningarna gjorts av kapten Lindeborg med tredje kompaniet.
Expeditionen var förlagd till lantbr. Ernst Bendelin, Bandes, där även lottorna slagit upp sitt kvarter och utövade sin uppskattade verksamhet. Hit anlände också på eftermiddagen infatnterimusikan, som till den samlade allmänhetens förnöjelse utförde konsertmusik.
KL 6 kunde prisutdelningen äga rum. Denna förorättades av militärbefälhavare överste G. M. Törngren, vilken jämte sin fru, nu chef får de gotländska lattorna, hela dagen med stort intresse följt övningarna och tagit del av de gjorda anordningarna. Först utdelades de persionliga pris, som de gotländska landstormsmännen erövrat vid den nyligen hållna rikslandstormstävlingen i Linköping. Dessa voro:
i avståndsbedömning: Gunnar Broström, Fårö (Värmlands lstfds. hederspris), G. Georgsson, Väte, (Västmanlands landstormskvinnors hederspris), G. Siltberg, Visby, Östgötes hederspris), G. Nilsson och H. Uhlander, Visby, samt Ch. Hansson, Kräklingbo, (silverjetonger) samt Ax. Sundberg, Hemse (bronsjetong), i pistolskjutning: B. Larsson, Fårö, och M. Elfving, Visby, bronsjetonger) samt i orientering: A. Larsson, Fårö, (disp. J. Svennfeldts hederspris).
Beträffande de övriga pristagarna hänvisa vi till de prislistor, som framdeles komma att införas.
Senare på kvällen Fortsatte musikkåren att spela vid Bendes, där en stor mängd unga och äldre från socknen voro samlade. Hela dagen präglades av feststämning och gott gemyt. Ledningen för tävlingarna uttalar också sin glädje över, det tillmötesgående, som visades från markägare och värdfolk samt från hela socknen, varigenom tävlingarna i år kunnat förläggas till denna natursköna och utmärkta terräng.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Nya skolbibliotek.

S. A. F. har från Selma Lagerlöfs och Anna Maria Roos fonder beslutat tilldela bl. a. Träkumla folkskola., Silte skola och Fide folkskola anslag med vardera 50 kr. för upprättande av skolbibliotek. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

I landstormen

halva genom åldereklassers in- och afgång åtskilliga förändringar ägt rum bland till densamma hörande underbefäl. Sålunda hafva förordnats:
till underofficerare: inom Visby kompaniområde bokhandlare V. Nyberg och garfvaren J. Ödin; Roma: K. O. Stenman, Lingsarfve i Eskelhem, och J. A. Johansson, Näsungs i Dalhem; Tingstäde: J. P. Lönnroth, Gane i Bäl; Lärbro: J. P. A. Ericsson, Slees i Boge; Klinte K. J. Pettersson, Ammor i Vestergarn; Garda: A. 0. Nilsson, Butle jernvagsstation, O. L. Hansson, Bjerges i Vänge, och J. P. Hansson, Robbenarfve i Garde; Hemse: J. N. Alfvengren, Smiss i Lau; Hafdhems: L. Andersson, Anderse i Fide.
till korporaler: inom Visby kompaniområde: skräddaren H. A. Enqvist och smederna J. A. Bäckström samt N. G. Hesselgren; Roma: J. A. Olofsson, Tomsarfve i Hogrän, J. P. A. Jacobsson, Dunegårda i Dalhem, J. T. Ericsson, Kue i Träkumla, G. O. Nygren, Larsarfve i Roma, samt J. D. Kollberg, Nygårds i Follingbo; Tingstäde A. T. Schultz, St. Bjers i Stenkyrka, och J. P. Jacobsson, Grausne dersammastädes; Lärbro: K. P. J. Bergbom, Sigfrids i Rute, och P. M. Olsson, Landsnäsa Fårö; Klinte: L. Ekelund, Stenhuse i Sanda, och G. Vallin, Valla i Klinte; Garde: J. O. Hagvall, Hallbjens i Guldrupe, J. P. Nordell, Bjerges i Ala, O. H. Larsson, Sutarfve i Garda, och K. P. Eklund, Levide i Etelhem; Hemse: A. D. Svensson, Sindarfve i Rone, L. A. Jacobsson, Galtungs i Burs, H. P. Pettersson, Halsarfve i När, O. J. Johansson, Rovide i Lojsta, O. P. Isenberg, Arges i Hemse, och K. N. L. Nilsson, Bölske i Eke; Hafdhems: J. Södergran, Norrqvie i Grötlingbo.

Afgångna äro:
såsom underofficerare: inom Visby kompaniområde: svarfvaren O. P. Krusell; Roma. L. A. Smedberg, Möllbos i Halla, och H. Thonell, Slitegårds i Dalhem; Tingstäde: J. P. R. Falk, Vestris i Tingstäde; Lärbro: J. P. Jacobsson, Pilgårds i Boge; Klinte: A. Hallgren, Sicklinge i Klinte; Garda: A. J. F. Budin, Siguls i Lye, L. P. Larsson, Stenstuge i Alskog, och J. P. Carlqvist, Gurfiles i Ala; Hemse: P. Carlsson, Prestgården i När; Hafdhems: J. Jacobsson, Spenarfve i Hafdhem.
såsom korperaler: inom Visby kompaniområde: skomakaren K. Gustafsson och handlanden R. Löfving; Roma: J. A. Sundahl, Levide i Vall, J. M. A. Segerdahl, Bomarfve i Vall, A. A. Bäckström, Krokatäde i Tofta, L. O. Bodin, Suderbys i Atlingbo, och T. P. Petersohn, Tule i Ganthem; Tingstäde: J. A. Vahlström, Granne i Stenkyrka, och P. J. Björkegren, Rings i Hejnum; Lärbro: O. P. Olofsson, Kassle i Hangvar, och J. P. Ström, Gännungs i Rute; Klinte: O. P. Rasmusson, Vesterväte i Väte; Garda: J. O. V. Lyth, Hallbjers i Guldrupe, J. J. D. Viman, Sutarfve i Kräklingbo, och J. A. Nilsson, Sigvalda i Etelhem; Hemse: J. Orkander, Hördarfve i Eke, G. af Vetterstedt, Ansarfve i Hemse, J. Siltberg, Gannarfve i Hemse, P. Dalby, Sigdes i Burs, K. J. Gustafsson, Vanges i Burs, och Lars Lyander, Fin i Lau; Hafdhems: L. Jacobsson, Sandqvie i Öja, och P. Hansson, Skogs i Hamra.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Till ordförande hafva utsetts

i Alskog sockens kommanalnämd och fattigvårdestyrelse Kyrkovärden Lars Jacobsson Snovalds; i Fide sockens kommanalnämd, Kyrkovärden Petter Pettersson Siffride; i Etelhem sockens kommanalnämd och fattigvårdestyrelse Kyrkvärden L. P. Bodin Botes; i Guldrupe sockens kommanalnämd och fattigvärdestyrelse hemmansägaren Niklas Thimgren Krasse; i Vallstena sockens kommanalnämd och fattigvådestyrelse hemmansägaren O. Pettersson Norrgårda; i Endre sockens kommanalnämd hemmansägaren Johan Larsson Endregårda; i Roma sockens kommunalnämd och fattigvådestyrelse H. Lundberg Timans och i Levide sockens kommunalnämd och fattigvårdestyrelse hemmansägaren Lars Sandvall Sallmands.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Sanda: födde 19, döde 16, inflyttade 45, utflyttade 74; minskning 26; folkmängd 838.
Mästerby: födde 10, döde 8, inflyttade 23, utflyttade 48; minskning 17; folkmängd 398.
Vestergarn: födde 3, döde 3, inflyttade 29, utflyttade 25; ökning 4; folkmängd 341.
Hafdhem födde 11, döde 19, inflyttade 35; utflyttade 42; minskning 8; folkmängd 687.
Näs: födde 8, döde 9, inflyttade 8, utflyttade 15; minskning 8; folkmängd 419.
Hörsne (pastorat): födde 3, döde 9, inflyttade 32, utflyttade 25; ökning I; folkmängd 379.
Gröttlingbo födde 15 döde 14, inflyttade 27, utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 626.
Fide: födde 4, döde 15, inflyttade 17, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 319.
Ejsta: födde 9, döde 11, inflyttade 35, utflyttade 26; ökning 7; folkmängd 625. Sproge: födde 5, döde 3, inflyttade 12, utflyttade 11; ökning 3; folkmängd 358.
Levide: födde 10, döde 12, inflyttade 33, utflyttade 44; mjukning 13; folkmängd 576.
Gerum: födde 2, döde 2, inflyttade 12, utflyttade 9; ökning 3; folkmängd 193.
Burs: födde 17, döde 19, inflyttade 45, utflyttade 61; mjukning 18; folkmängd 844.
Stånga: födde 10, döde 9, inflyttade 41; utflyttade 51; minskning 9; folkmängd 658.
Fole: födde 7, döde 4, inflyttade 48, utflyttade 56; minskning 5; folkmängd 460.
Lokrume födde 5, döde 5, inflyttade 28. utflyttade 45; minskning 17; folkmängd 398.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Mönstring nr 188.

Beväringsmän från Hafdhems kompaniområde nr 188.
Mönstring vid Sandesrum den 14 dennes kl. 10 f. m. med alla från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo och Fide socknar, och
å Lingsarfve i Vamlingbo den 15 dennes kl. 10 f. m. med dem från Öja, Hamra, Vamlingbo och Sudre socknar.
Fide & Burgsvik den 6 Dec. 1888.
Hugo Wennemo,
Befälhafvare för Hafdhems kompaniområde nr 188.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98