Gotlands artillerikår.

Som ord. elever vid krigshögskolan 1953-55 har beordrats löjtnanterna Åke Eriksson och Engström.
Furirerna Karlsson, Björnlund och Wemnell har konstituerats till sergeanter från och med 1 sept.
— Officersaspirant Lindgren har förordnats till sergeant i kåren och furir vid kåren. Konstaplarna Zachrisson och Rova har befordrats till furirer från 1 sept.

Gotlänningen
Fredagen 29 augusti 1952
Nr 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *