Ladugårdsbrand i Stenkyrka.

En häftig brand ödelade i dag på middagen lantbr. Ivar Sjöbloms, Austergårda i Stenkyrka, stora nyrenoverade ladugård med inneliggande gröda. Arbetet med renoveringen var just så gott som färdigt, endast någon detalj återstod.
Några djur fanns dessbättre inte i inne, men däremot gick mycken ny- bärgad gröda, delvis tröskad, till spillo. Vidare förstördes bl. a.. en gödselspridare och en halmpress, som stod kvar efter. tröskningen.
Det blåste halv storm, men dess bättre låg vinden från manbyggnaden.
Det brunna var lågt försäkrat, byggnaden enligt uppgift för 20.000 kronor, vilket knappt torde täcka tredjedelen av värdet.

Gotlänningen
Tisdagen 26 augusti 1952
Nr 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *