Vattentornet i Slite byggs på Lotsbacken.

Riksantikvarieämbetet har medgett att det planerade vattentornet i Slite köping uppföres på en plats norr om och helt utanför Skansen på Lotsbacken.
Lotsbacken är en av de få platserna i Slite, som verkligen har intresse ur antikvarisk synpunkt. Ämbetet hade därför helst sett att vattentornet kunnat placeras på annat håll. Med hänsyn till de vägande skäl av teknisk och ekonomisk natur, som anförts för en placering på Lotsbacken, medger ämbetet likväl en sådan placering. (TT-Spec.)

Gotlänningen
Fredagen 22 augusti 1952
Nr 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *