SJ:s vintertidtabell börjar

25 aug., flera indragningar.
Måndagen den 25 augusti träder vintertidtabellen i kraft på järnvägslinjerna och på SJ:s billinjer på Gotland. Tidtabellsskiftet innebär denna gång förhållandevis stora förändringar även vid jämförelse med den tidtabell, som tillämpades under tiden 1 januari-14 juni i år.
På järnvägslinjerna företas sålunda följande förändringar:

Linjen Lärbro—Visby: Tågen 21 — från Lärbro kl. 7.05 — samt tåg 32 — från Visby kl. 16.00 — framföras endast vardagar. Tåg 38 — fr. Visby kl. 23.30 — går endast sön-och helgdagar mot tidigare även vardag före sön- och helgdag. Liksom under föregående vinter vidtas inskränkning i de sena kvällstågens gång vid de större helgerna. Dessa inskränkningar kommer att annonseras.

Linjen Visby—Burgsvik: Liksom under föregående vinter framföres tåg 1 — från Visby kl. 8.50 — såsom rälsbuss även sön- och helgdagar, medan tåget från Visby kl. 15.55 vardag före sön- och helgdag utbytes mot vanligt persontåg, vilket i båda fallen medför förändring i tidtabellen efter linjen. Tåg 12 — från Burgsvik kl. 6.10 — samt tåget från Visby kl. 15.55 går endast vardagar, medan tåg 14 — från Burgsvik kl. 11.20 — går endast vardag före sön- och helgdag. I stället för sistnämnda tåg kan trafikanterna använda sig av godståget. Upplysn. om avgångstiderna lämnas av stationerna. Hela tågläget för kvällstågen har undergått för ändring genom att tågen i båda riktningarna tidigarelagts omkring en timme. I riktning från Visby har härvid tågen med förutvarande avgångstider 17.40 och 19.15 sammanslagits till ett tåg med avgång kl. 18.15. Det sena rälsbuss-tåget Burgsvik—Visby sön- och helgdagar (tidigare även vardag före sön- och helgdag) har tidigarelagts omkring en halv timme.

Linjen Slite—Romakloster: Eftermiddagstågparet går endast vardag före sön- och helgdag, varjämte kvällstågen i båda riktningarna tidigarelagts en timme.

Linjen Romakloster—Hablingbo: Skoltåget återinsättes med avgång från Klintehamn kl. 6.50 vardagar. Tåg 42 — från Hablingbo kl. 11.25 — indrages helt, medan tåg 43 —från Romakloster kl. 16.35 —framföres endast vardagar. Kvälls-tågparet tidigarelägges liksom på övriga linjer omkring en timme. Tåget i riktning från Romakloster framgår endast sön- och helgdagar till Hablingbo, vardagar till Klintehamn.

På busslinjerna är ändringarna i stort sett följande.

Linjen Lärbro—Fårösund—BroaSkär: Middagsturen från Eke vardagar, som föregående vinter avgick kl. 14.40, tidigare lägges 30 min. på grund av ändrade tider för skolskjutsarna. Förmiddagsturen från Broa avgår alla dagar kl. 11.20. Turen från Lärbro kl. 17.05 anordnas ej SoH, enär tåget med avgång från Visby kl. 16.00 indragits nämnda dagar.

Linjen Lärbro—Fleringe—Fårösund: I stället för de indragna skolturerna anordnas på lördagarna en tur fram och åter mellan Bläse och Fårösund. Turen avgår från Bläse kl. 7.30 samt från Fårösund kl. 12.30.

Linjen Lärbro—Stenkyrka—Visby: Turen från Stenkyrka kl. 17.30 mot Visby och turen kl. 21.30 mot Stenkyrka på lördagarna indrages.

Linjen Slite—Hejnum—Visby: Söndagsturerna återinsättas. För övrigt gäller sommartidtabellen.

Linjen Slite—Gothem—Visby: Middagsturer anordnas även på onsdagarna.

Linjen Herrvik—Katthammarsvik —Visby: Sommarturerna bibehållas med viss tidsjustering av morgonturerna. Kvällsturerna på SoH återinsättas.

Linjen Romakloster—Katthammarsvik: Sommarturerna på vardagarna bibehållas med viss ändring av turernas sträckning och avgångstider. På SoH anordnas turerna såsom under föregående vinter.

Linjen Ljugarn—Romakloster—Visby: Trafikeringen av vägsträckan Ljungby—Buttle—Sjonhemsbacke upphör. På söndagarna utsträcks den kvällstur, som avgår från Visby kl. 21.30, till Ala för resandes avstigning.

Linjen Klintehamn—Tofta—Visby: Vardagsturerna senareläggs i jämförelse med föregående vinters tidtabell. Morgonturen avgår sålunda från Klintehamn kl. 8.45, kvällsturen från Visby kl. 16.30.

Linjerna Klintehamn—Eskelhem/Hogrän—Visby: Morgonturens avgångstid från Klintehamn lika med den, som gällde under föregående vinter.

Linjen Klintehamn—Hejde—Visby: Morgonturen från Visby till Klintehamn SoH återinsättes. Kvällsturen SoH från Klintehamn mot Visby går efter samma tidtabell som föregående år. Söndagsturerna anordnas även helgdagar.

Linjen Etelhem—Ljugarn: På tisdagarna anordnas ingen morgontur i riktning mot Etelhem, ej heller någon kvällstur i motsatt riktning.

Linjen Burgsvik—Sundre: Turer anordnas även tis- och torsdagar från Sundre till Burgsvik och åter i förbindelse med morgon- och kvällstågen.
För övrigt hänvisas till i dagarna utsända tidtabeller.

Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *