Plommon och rotsaker ger god skörd.

Gurkorna billiga i handeln just nu.
Gott om gurkor just nu och det vore klokt om husmödrarna nu köpte sitt behov av syltgurkor, säger disp. Axel Pettersson på, Gotlands trädgårdsprodukter. Billigare än nu kommer inte gurkorna att bli och just nu är också kvaliteten den bästa för inläggning.
Åtskilliga gurkodlingar har gett bra skörd i år — och gör det alltjämt — andra är sämre. Ja, vi har även massor med helt misslyckade odlingar. Den sena och tämligen kyliga sommaren har skulden härtill. Tröst för ett tigerhjärta må vara att det är ändå sämre på fastlandet.

Disponent Axel Pettersson

Ändå har vi ett visst överskott på gurkor just nu. Absolut inget som ger anledning till bekymmer visserligen, då det går bra att sälja till fastlandet, men i alla fall. Klintebys och fabriken i Bro kommer att sätta igång med inläggningar i slutet av denna vecka. En god sak med vädret är dock att mjöldaggen hållit sig borta.
Rotsakerna ser ut att ge god skörd. Parasiter finns det gott om, men angreppen är i regel inte alltför allvarliga. Morotsjukan hörs inte mycket av nu, men i stället angrips morötterna här och var av lökflugan. Hittills är det endast fråga om enstaka rapporter. Vi är angelägna om att odlarna inspekterar sina fält och meddelar om de skulle vara angripna.
Fruktträden är i stor utsträckning angripna av hagelskottsjuka men särskilt plommon kommer dock att ge god skörd. Vi kommer rent av att få räkna med ett visst överskott på den sortens frukt — ett överskott som dock oroar långt mindre nu när vi har möjligheter till kyllagring.
Av äpplen väntas knapp medelskörd och kvaliteten blir sannolikt tämligen dålig, då skorvangreppen är synnerligen omfattande i år. Tur att Klintebys kan ta emot stora kvantiteter för inläggning. Päronskörden kommer inte att vålla oss större bekymmer, då endast ytterst små kvantiteter lär finnas att saluföras. Endast sällan har den fruktsorten gett sämre skörd än vad som kan väntas i år.
Just nu är det uppsjö på persikor och annan utländsk frukt. Den 15 aug. trädde emellertid importstoppet i kraft, och det lär inte dröja länge innan affärerna sålt slut på importvarorna. Därmed lär det i lagom tid bli plats för den svenska frukten på affärsdiskarna.
Det är glädjande att vi nu kommit så långt, att man även tänker på den inhemska frukten och dess avi sättningsmöjligheter. Denna ordning innebär bl. a. att det skall gå tämligen lätt att avyttra det överskott på plommon som kan väntas. Eftersom vi nu kan hålla på varan en tid tack vare fryshuset — reglera utbuden — kan vi räkna med tämligen goda priser.
Sen kan nämnas att vi har en odlingskonferens i veckan. Det är lämpligt att odlare som har något på hjärtat kontaktar lokala odlingsledare för att olika odlingsfrågor och problem skall kunna behandlas.

Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *