Andelsslakteriets 12:e livdjursauktion

hålles vid ÖSTERBY, VISBY, lördagen d. 6 september kl. 11, varvid försäljes: nykalvade och högdrätkiga kor och kvigor, suggor och ungsuggor, grisfärdiga aug.—sept. samt galtar och tjurar. Endast prima och felfria avels- och bruksdjur kan ifrågakomma, samt beträffande svin skola de vara vana vid utevistelse.
Skriftlig anmälan om lämpliga djur senast den 30 aug. till
Livdjursförmedlingen,
ANDELSSLAKTERIET.

Gotlänningen
Onsdagen 20 augusti 1952
Nr 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *